mail info@laagfrequentgeluid.nl
INFORMATIE ONTWIKKELINGEN VERHALEN THEORIE LINKS
     facebook
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Laagfrequent geluid ! Deze website is gericht op het informeren van burgers, bedrijven, overheden en instellingen over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent-, infrasoon geluid en trillingen (LFg), en het ondersteunen van burgers in hun zoektocht naar oorzaak en oplossing.

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie en steunt hoofdzakelijk op slachtoffers van LFg die iets aan de problematiek willen doen. Tevens bieden wij slachtoffers van LFg de mogelijkheid met elkaar in contact te komen via mail en / of via Facebook en attenderen wij hen via dezelfde media op nieuwe ontwikkelingen.

RIVM: Acht procent van de Nederlandse bevolking (= 1,3 miljoen mensen) heeft last van laagfrequent geluid.
lees meer....

Laagfrequent geluid, een samenvatting


Een samenvatting van de LFg-problematiek kunt u hier downloaden.
Dit document zal zich op grond van nieuwe inzichten en ontwikkelingen door de jaren heen evalueren.

RUG start onderzoek naar medische en psychische gevolgen blootstelling aan LFg

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) introduceert het wetenschappelijk onderzoek
'Laagfrequent geluid –Een omgevingsstressor die problemen veroorzaakt?' en zoekt daarvoor deelnemers.

Lees hier verder.....

Jaarrapportage 2017: aantal meldingen explosief gegroeid.

De jaarrapportage 2017 van de Stichting Laagfrequent geluid is uit. Het
bevat een samenvatting van de huidige stand van zaken rondom de
LFg-problematiek, statistieken en grafieken op basis van de informatie
uit ons meldingssysteem en een overzicht van alle meldingen die bij ons
zijn binnengekomen. In totaal beslaat het document 128 pagina's.

Lees hier verder.....Om meer inzicht in het fenomeen laagfrequentgeluid te krijgen raden wij aan de documentaire De Brom te bekijken.


Helpt u de stichting?
Dan kunnen wij LFg onder de aandacht blijven brengen !

of stort een donatie op IBAN: NL62 TRIO 0781 4011 43

Achtergrond

Laagfrequent ( < 125 Hz) en infrasoon ( < 25 Hz) geluid is een sterk toenemend, maar nog steeds onderschat fenomeen in de westerse, geïndustrialiseerde wereld. Door de groei van de economie, de toename van steeds zwaardere installaties en de verhoging van druk in leidingen, komen op steeds meer plekken zware, lage bromtonen en trillingen voor.

De eerste serieuze aandacht in Nederland vond plaats in de jaren ‘90 van de vorige eeuw in de regio Rijnmond. Daarna is de problematiek min of meer in de vergetelheid geraakt, is er weinig onderzoek meer gedaan en zijn er weinig nieuwe feiten meer naar boven gekomen.

In de loop der jaren is er wel een sterke toename geconstateerd aan klachten met betrekking tot laagfrequent geluid. Eerst vooral uit de zuidelijke Randstad, later uit Zuid-Limburg, vervolgens uit de noordelijke provincies en tegenwoordig vanuit het hele land. Ook metingen in het land tonen aan dat het LFg steeds sterker, meer continu en wijdverbreid wordt. Geen wonder, want de uitbreiding van LFg-producerende industrie gaat door, zonder een effectieve bescherming voor burgers en omwonenden aan de hand van adequate normering, handhaving en monitoring van dit milieu aspect.

Om enigszins het hoofd te kunnen bieden aan de grote krachten die hier aan het werk zijn, is de Stichting Laagfrequent Geluid opgericht. Want hoewel we in een democratisch land leven en elke burger rechten heeft, is het in de praktijk maar moeilijk de juiste weg en het juiste gehoor te vinden. En als eenling is men vaak kansloos tegenover grote multinationals en wordt men door de overheid en gezondheidsdiensten niet altijd serieus genomen. Het is dus belangrijk krachten te bundelen.

Over het hele land zitten ondertussen duizenden individuen, die door het gebrek aan ondersteuning en expertise regelmatig de wanhoop nabij zijn. LFg verdient echter alle aandacht, want het heeft voor de getroffenen een verwoestende impact op hun leven. Laat hen dus niet in de kou staan, neem hen serieus en geef hen een normaal leven terug, want LFg ís een oplosbaar probleem !

Doel

 

1. De stichting stelt zich ten doel:
- de maatschappij te informeren over het bestaan, oorzaak en gevolgen van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen;
- de emissie van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen in de maatschappij terug te dringen;
- erkenning, herkenning en bescherming van gedupeerden van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen te bevorderen;
- onderzoek en kennis(deling) betreffende laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen te stimuleren.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- in te zetten op het invoeren van wet- en regelgeving op gebied van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen;
- laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen als erkend milieu- en gezondheidsthema te laten opnemen in het beleid van overheden en andere disciplines;
- gedupeerden en professionals te activeren en informeren d.m.v. een portal functie;
- contact te onderhouden met experts, overheden, gezondheidsdiensten;
- informatie, kennis, onderzoeken en onderzoeksresultaten te verzamelen en te delen;
- samenwerkingsverbanden na te streven met andere gerelateerde belangenorganisaties;
- lotgenotencontact te bevorderen door slachtoffers via mail en facebook met elkaar te verbinden.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Wat te doen

Wat te doen bij overlast door LFg:

1. Doe eerst onderzoek in- en om het eigen huis.

Schakel de elektriciteit uit, luister door het hele huis, daarna ook om het huis, vooral in de late avonduren, dit om te achterhalen of de bron in- of uitpandig is. Hoort u het in andere delen van uw woonplaats ook, dan kunnen industriële activiteiten verderop de oorzaak zijn.

2. Melden is absoluut noodzakelijk;

Geen meldingen = geen probleem. Dat u de enige bent die het hoort, ontslaat verantwoordelijken niet van hun plicht onderzoek te doen en eventueel maatregelen te treffen.

a. Stichting Laagfrequent geluid:
Maak altijd melding via ons formulier. Wij verzamelen LFg-klachten om die jaarlijks aan de rijksoverheid te kunnen presenteren. Belangrijk, want 'Den Haag'moet tot wetgeving over gaan en als mensen zich niet melden, gebeurt dat niet.

b. De Verhuurder:
Heeft u een huurhuis en vermoedt u dat de bron bij de buren / in het gebouw ligt, en komt u er met betreffende veroorzakers niet uit, dan is het zaak de verhuurder aan te spreken.

c. Bouw- en woningtoezicht:
Komt u er met de verhuurder niet uit of is het een koopwoning, dan kunt u Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente in te schakelen. Telefonisch via het algemene nummer van de gemeente of via de gemeentewebsite.

d. Milieudienst van de gemeente en provincie:
Als u het ook buiten uw huis waarneemt, adviseren wij u de klacht te melden bij de milieudienst van uw gemeente. Via het algemene nummer van uw gemeente kunt u meestal doorverbonden worden. De gemeente moet dan een onderzoek instellen. Niet door zelf te komen luisteren, maar door grondig te komen meten.
Tevens kunt u een melding maken bij de milieudienst van uw provincie.
https://www.omgevingsdienst.nl/OverODNL/default.aspx

De gemeente heeft namelijk niet altijd de expertise in huis en LFg-bronnen kunnen buiten de eigen gemeentegrens liggen. Dan komt de provincie in beeld. Ook hier geldt, dring aan op grondig onderzoek !

e.Huisarts:
Bespreek uw klachten met uw huisarts en maak in het gesprek duidelijk dat het niét om tinnitus gaat. Laagfrequentgeluid en trillingen komen van buitenaf, tinnitus komt van binnenin het hoofd. LFg klachten gaan op LFg-vrije / arme plekken over of verbeteren aanzienlijk; tinnitus blijft aanhouden. Tinnitus veroorzaakt geen voelbare trillingen door het lichaam, geeft geen beklemming op het hart en veroorzaakt geen hartritmestoornissen. LFg doet dit in een groot aantal gevallen wel. U kunt uw arts op onze website attenderen.
Of hier een brief voor uw huisarts, specialist of anderzijds betrokkene uit uw omgeving downloaden om hen te informeren over uw LFg klachten.


f. GGD:
Ook raden wij aan uw klacht te melden bij de GGD van uw regio. De GGD staat nogal sceptisch tegenover de materie van LFg, maar mag de ogen niet blijven sluiten voor de ellende en enorme gezondheidsproblematiek die LFg veroorzaakt. Vraag om een schriftelijke bevestiging van uw klacht en vraag of de milieu-arts van de GGD u terug belt. Laat u niet afschepen met het aanbod van 'gedragstherapie' als oplossing. Weliswaar kan dat helpen de overlast enigszins te leren hanteren, maar neemt het probleem dat LFg veroorzaakt niet weg.

3.Lotgenotencontact kan erg waardevol zijn ter ondersteuning, kennisdeling en in het contact naar instanties. U kunt op onze Facebook pagina berichten van onze Stichting en andere gehinderden lezen. U kunt zich ook aanmelden voor onze besloten Facebook-groep en meepraten over de LFg-problematiek, uw ervaringen hiermee en mogelijke oorzaken en oplossingen.

Tevens kunt u zich aanmelden bij het Forum via volgende link. Het Forum wordt door derden beheerd, vragen over de werking van het forum en eventuele problemen met inloggen etc. kunnen daar gesteld worden.

Ook kunt overwegen een oproep te zetten in locale krantjes of via de locale omroep. Vaak zijn er meerdere mensen in de buurt die het LFg waarnemen en samen staat u sterker tegenover de verantwoordelijken zoals verhuurder, overheid of bedrijf. Op het Forum is kant-en-klaar PR materiaal te vinden.

4.Probeer afleiding te zoeken, hoe lastig dit ook is.
Probeer dagelijks naar buiten te gaan en de dagelijkse activiteiten vol te houden. Blijf goed voor uzelf zorgen.

5.Op de hoogte blijven?
Wij houden de mensen waarvan wij het mailadres hebben regelmatig op de hoogte van de stand van zaken rond LFg. Wilt u op de hoogte blijven, stuur dan een mailtje met uw klacht of vraag naar . Uiteraard is het voor ons ook van belang te weten waar de klachten vandaan komen en wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Gegevens worden vertrouwelijk en anoniem door ons behandeld tenzij men zelf aangeeft dat een mail doorverzonden mag worden naar een groep mede gehinderden, getroffenen of slachtoffers.

6.Wij kunnen niet zonder uw financiële ondersteuning!
Vindt u ons werk belangrijk en wilt u dat wij er mee door kunnen gaan? Stuur een mailtje naar en word donateur. Met uw geld kunnen wij o.a de noodzakelijke bijeenkomsten organiseren, reiskosten vergoeden, sprekers uitnodigen en tal van andere zaken regelen.

Klik hier om bovenstaande tekst als pdf te downloaden om te kunnen printen

 

Contact    
voorzitter   Dirk van der Plas
secretaris   Paul Tonkes
vice-voorzitter   Marcus Erasmus
secretariaat  
website Joost Erik
financiën en donaties Paul Steenman
IBAN: NL62 TRIO 0781 4011 43 KvK 57179093
ANBI documenten download hier  

overige LFg-contacten: zie links pagina

 

Let op! Meldingen van LFg alleen via het meldingsformulier !
Meldingen via email kunnen niet verwerkt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joost-erik@home.nl