Laag Frequent geluid

Op de website kunnen waarnemers van laagfrequent geluid, bedrijven, overheden en instellingen informatie vinden over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent-, infrasoon geluid en trillingen.

Meld hier uw waarneming

Meldingen in 2022

Meldingen in 2023

Meldingen in 2024

Last van LFG? Geef uw melding door!

Welkom op de website van Stichting LaagFrequent geluid. Bedankt voor je interesse in de boodschap die de stichting brengt. Laagfrequent geluid (LFg) is wereldwijd een sterk toenemend en onderschat milieu- en gezondheidsprobleem. Dit leidt bij een groeiende groep mensen tot hinder, met vaak ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid

Op de website kunnen waarnemers van laagfrequent geluid, bedrijven, overheden en instellingen informatie vinden over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent-, infrasoon geluid en trillingen (LFg).
Voor LFg-waarnemers bieden wij ondersteuning in hun zoektocht naar oorzaak en oplossing.

Uw LFg melding is zeer belangrijk. Met het melding maken van uw LFg-overlast, draagt u bij aan de zichtbaarheid en de erkenning van de LFg-problematiek in de samenleving.

LFg
De mens kan LFg gemiddeld tot een benedengrens van ongeveer 30 Hz horen. Niet ieder mens neemt het bewust waar of ondervindt er hinder van. LFg wordt door melders vaak omschreven als brommen, dreunen, zoemen of een pulserend geluid. LFg wordt vaak anders ervaren dan ‘gewoon’ geluid. LFg wordt niet alleen met het oor waargenomen, maar vaak ook met het lichaam. Daardoor heeft het een veel grotere impact op gehinderden dan alleen het horen van geluid. Het waarnemen van laagfrequent geluid is niet hetzelfde als hyperacusis, tinnitus, of oorsuizen.

LFg+
De laatste jaren komen er wereldwijd steeds meer meldingen van ernstige hinder door laagfrequent geluid, terwijl er geen akoestisch LFg gemeten wordt. Omdat deze waarneming van laagfrequent geluid, in tegenstelling tot conventioneel LFg, akoestisch niet de duiden valt, noemt Stichting LaagFrequent geluid dit fenomeen LFg+.

Gevolgen
De mate waarin mensen hinder ondervinden van LFg en LFg+ is afhankelijk van de duur, aard en intensiteit van de blootstelling. Mensen die LFg waarnemen, melden een scala aan medische en lichamelijke klachten, zoals slaapproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid, druk op de borst, druk op de oren, hartkloppingen, een gevoel van trillingen in het lichaam.

Oplossingen
Met goede kennis en meetapparatuur is een LFg bron soms op te sporen. In sommige gevallen kan hinder worden verminderd of verholpen door isolatie of het anders plaatsen of afstellen van apparatuur. Hoewel gedragstherapie nuttig en raadzaam kan zijn (zolang LFg er is, zul je er immers mee om moeten gaan), mag dat nooit het einddoel zijn. Gedragstherapie neemt tenslotte de oorzaak en gevolg van het probleem niet weg. Het fenomeen LFg+ is dusdanig nieuw dat hiervoor momenteel geen oplossingen voorhanden zijn.

Onderzoek
Stichting LaagFrequent geluid pleit al jaren voor breed wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen LFg en de lichamelijke waarneming en gevolgen hiervan. Tegenwoordig zouden wij gedegen onderzoek naar LFg+ hieraan toe willen voegen om er achter te komen waarom in het geval van LFg+ geen akoestisch signaal gemeten wordt, terwijl LFg-gehinderden wel LFg waarnemen.

Stichting LaagFrequent geluid is een vrijwilligersorganisatie en steunt hoofdzakelijk op LFg-waarnemers die iets aan de problematiek willen doen. Als ervaringsdeskundigen weten we dus waar mensen die LFg waarnemen doorheen gaan.

Word donateur

Met uw donatie kunnen wij u en andere mensen die last hebben van Laag Frequent Geluid beter helpen.

Gepubliceerde artikelen

Het Jaarrapport LFg 2023

Het Jaarrapport LFg 2023

Jaarrapportage 2023 van Stichting LaagFrequent Geluid. Voor u ligt de jaarrapportage 2023 van Stichting LaagFrequent Geluid. Deze rapportage biedt een beknopte samenvatting van de materie rondom...

Interview Omroep Brabant

Interview Omroep Brabant

In het stille landschap van Brabant, waar de rust normaal gesproken overheerst, klinkt een mysterieus geluid dat de vrede verstoort. Het is de bromtoon, een fenomeen dat velen verwarrend vinden en...

2e samenvatting onderzoeksproject RUG

2e samenvatting onderzoeksproject RUG

We zijn verheugd om u op de hoogte te stellen van de recente ontwikkelingen in het lopende onderzoeksproject aan de Rijksuniversiteit Groningen, met betrekking tot de percepties van laagfrequent...

Windmolens

Windmolens

Windenergie speelt een steeds grotere rol in de energietransitie van Nederland. Windmolenparken schieten als paddenstoelen uit de grond en leveren een...

Festivals

Festivals

“Festival Verknipt heeft geen regels overtreden met te harde muziek”, zegt wethouder Eva Oosters vandaag in de Utrechtse gemeenteraad. Het festival werd...