Onderzoeken

Laagfrequent geluid (LFg) is wereldwijd een sterk toenemend en onderschat milieu- en gezondheidsprobleem. Door de gestage groei van industrie, technologie en verkeer, neemt zowel de verspreiding, als het volume en de continuïteit van lage bromtonen en trillingen toe. Dit leidt bij een groeiende groep mensen tot hinder, met vaak ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren.

Stichting LaagFrequent geluid is een vrijwilligersorganisatie en steunt hoofdzakelijk op LFg-waarnemers die iets aan de problematiek willen doen. Als ervaringsdeskundigen weten we dus waar mensen die LFg waarnemen doorheen gaan.

Eerste publicatie gevolgen LFg vanuit het RUG onderzoek.

Hierbij willen wij u informeren over de eerste resultaten van het lopende onderzoeksproject van de afdeling Neuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen naar de lichamelijke, psychische en maatschappelijke ervaringen van personen die percepties van laagfrequent geluid (Lfg) rapporteren.

In de bijlage sturen wij u een Nederlandse samenvatting van de eerste resultaten. Deze samenvatting is gebaseerd op ons Engelstalige artikel “Low-Frequency Noise: Experiences from a Low-Frequency Noise Perceiving Population” die is gepubliceerd in het “International Journal of Environmental Research and Public Health”. Aan het eind van de samenvatting vindt u de link naar het volledige Engelstalige artikel en alle tabellen en figuren waarin de resultaten van ons onderzoek worden weergegeven.

Na deze eerste publicatie gaan wij verder met het onderzoek en in de volgende stap gaan we specifiek kijken naar problemen met slaap, vermoeidheid, symptomen van depressie, stress en cognitief functioneren die mensen die Lfg ervaren rapporteren. Zodra deze tweede publicatie is afgerond, zal een soortgelijke samenvatting en link naar de resultaten worden verspreid.

Hartelijk dank voor uw interesse aan ons onderzoek,

Met vriendelijke groeten,

Het onderzoeksteam,

Kristina Erdelyi, MSc.
Dr. Anselm Fuermaier
Dr. Lara Tucha
Prof. dr. Oliver Tucha
Dr. Janneke Koerts

Informatie vanuit het RIVM.

Voor de zomer hebben de stichting meegedaan aan een kleine enquête over de behoefte aan informatie over bromtonen/LFG.
Een mooi aantal lotgenoten heeft hier ook aan geparticipeerd. Dit om zoveel mogelijk informatie te kunnen delen met het RIVM.

Uit het onderzoek, kwam naar voren, dat veel lotgenoten de informatie rondom LFg online zouden willen vinden. Het liefst in tekst. Tevens gaf men aan dat er interesse is in ervaringsverhalen.

De informatie uit de enquête is meegenomen in de ontwikkeling van een webpagina over LFG/bromtonen.

Vanaf vandaag is de webpagina te vinden via deze link Laagfrequent geluid en bromtonen | RIVM

Vanuit de stichting hopen we zo weer een stap verder te zijn om mensen te informeren rondom de problematiek van LFg.

Samenvatting van de resultaten van de tweede publicatie.

Hierbij willen wij, de Stichting Laagfrequentgeluid en RUG, u informeren over de resultaten van de tweede publicatie van het lopende onderzoeksproject van de afdeling Neuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen naar de lichamelijke, psychische en maatschappelijke ervaringen van personen die percepties van laagfrequent geluid (Lfg) rapporteren.

In de bijlage vind u een Nederlandse samenvatting van onze tweede publicatie. Deze samenvatting is gebaseerd op ons Engelstalige artikel “Subjective complaints and coping strategies of individuals with reported Low-Frequency Noise Perceptions” die is gepubliceerd in het “Journal of Clinical Medicine”. Aan het eind van de samenvatting vindt u de link en QR-code naar het volledige Engelstalige artikel en alle tabellen en figuren waarin de resultaten van ons onderzoek worden weergegeven.

Na deze tweede publicatie gaan wij verder met het onderzoek en in de volgende stap gaan we specifiek kijken naar cognitief functioneren. We voerden verschillende cognitieve tests uit, waarbij deelnemers verschillende tests gericht op aspecten van aandacht, geheugen en executieve functies (bijv. plannen en het houden van overzicht) voltooiden. Zodra deze derde publicatie is afgerond, zal een soortgelijke samenvatting en link naar de resultaten worden gedeeld.

Hierbij willen wij  (de Stichting Laagfrequentgeluid & RUG) u nogmaals hartelijk bedanken dat u dit onderwerp onder onze aandacht heeft gebracht en ons heeft geholpen deelnemers te vinden.

Hartelijk dank en vriendelijke groeten,

Kristina Erdélyi
en het onderzoeksteam,

Dr. Anselm Fuermaier
Dr. Lara Tucha
Prof. dr. Oliver Tucha
Dr. Janneke Koerts