Meld hier uw overlast van Laag Frequent Geluid

Met uw melding kunnen wij de maatschappij informeren, willen wij de overlast van LFG terugdringen, erkenning voor overlast van LFG en onderzoek doen naar LFG.

Wat gebeurt er met uw melding.

Mensen die hinder, last of schade ondervinden van laagfrequent geluid, gaan vaak allemaal door eenzelfde proces. Zoals luisteren binnens- en buitenshuis, overdag en soms ‘s nachts op zoek naar de bron. Vragen aan de omgeving, soms gepaard gaande met onbegrip. Twijfel aan jezelf, “ben ik gek?”. Niet weten bij wie je moet aankloppen en hoe je één en ander moet oppakken.

De aanpak
Om je te helpen bij de aanpak van LFg-overlast hebben we een stappenplan gemaakt. Wanneer je bij Stichting LFg melding maakt van overlast door laagfrequent geluid, krijg je het ‘Stappenplan’ toegestuurd. Dit document geeft een overzicht van instanties waar je melding kan maken van overlast door LFg en het geeft tips voor het omgaan met LFg-overlast. Daarnaast bevat dit document adressen voor meetkundig advies.

Melden bij Stichting LFg
Stichting LaagFrequent geluid verzamelt alle meldingen (anoniem) om de overheid, gezondheidszorg en wetenschap te wijzen op de ernst van het probleem, de noodzaak tot wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van beleid.
Door het meldingsformulier in te vullen, maak je melding van overlast door laagfrequent geluid.