Meest Gestelde Vragen

Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?

Op onze website staat veel informatie over Laag Frequent geluid. Heb je daarnaast toch een vraag die hier niet is terug te vinden, dan kunnen wij deze wegens gebrek aan menskracht helaas niet beantwoorden.

Ik heb last van LFg, wat kan ik doen?

Wanneer je melding maakt via ons meldingsformulier op de website, ontvangt je een mail met een ‘Stappenplan’. Daarin wordt uitgelegd welke stappen je kunt nemen. Daarnaast ontvang je de nodige tips, documenten en adressen die je kunnen helpen.

Hoe kan ik zelf een meting doen, of voor mij laten doen?

Wanneer je melding maakt via ons meldingsformulier op de website, ontvang je een mail met een ‘Stappenplan’, waarin wordt uitgelegd hoe je zelf LFg kunt meten, of via welke geluidexperts of ingenieursbureaus je dat kunt laten doen.
Meten is echter een vak apart (apparatuur, methodiek, interpretatie, tijdsduur), waardoor zelf meten niet meer kan zijn dan een eerste indicatie. Omdat metingen door experts vaak kostbaar zijn, raden we altijd aan eerst een klacht vanwege LFg-hinder in te dienen bij de milieudienst van de gemeente. Zij dient dan een (meet)onderzoek in te stellen, of als de expertise niet in huis is, de Provinciale Omgevingsdienst in te schakelen.

Doen jullie zelf onderzoek?

De stichting informeert, adviseert en onderhoudt contacten met experts en overheden. Wij doen zelf geen onderzoek, daarvoor ontbreekt het ons aan expertise, financiën en menskracht. Wel ijveren we voor wetenschappelijk onderzoek naar laagfrequent geluid en de gevolgen voor de mens.

Kan ik in contact komen met andere LFg-waarnemers?

Lees op pagina ‘Lotgenoten contacten & Links‘ hoe je in contact kunt komen met andere LFg-waarnemers.

Wat kunnen jullie voor mij betekenen?

De stichting geeft informatie over LFg en hoe er mee om te gaan. Daarnaast verzamelt de stichting meldingen van LFg om de hinder voor het voetlicht te brengen. De stichting is geen meettechnisch, juridisch of medisch bureau, daarvoor verwijzen we naar experts. Individuele zaken kunnen we niet in behandeling nemen. Iedereen zal dus met de geboden informatie zelf aan de slag moeten.

Wat kun je als de gemeente/rijksoverheid onvoldoende doet?

In principe moet de gemeente of de Provinciale Omgevingsdienst een meetonderzoek instellen. Zijn zij niet of onvoldoende bereid de metingen uit te voeren, of bent u niet tevreden met de meting, dan rest helaas alleen een juridisch traject. Daarin is het van belang over professionele meetresultaten te beschikken die de normen overschrijden.