Lotgenoten en handige links

Contact met andere LFg-gehinderden wordt vaak als prettig ervaren. Je staat namelijk niet alleen. Er zijn veel mensen die last ervaren van laagfrequent geluid.
Op deze pagina vind je links naar documenten en andere websites die verband houden met laagfrequent geluid.

Lotgenoten

 • Besloten Lotgenotengroep LFg op Facebook: deze besloten Facebookgroep staat los van Stichting LaagFrequent geluid. De stichting wijst  LFg-gedupeerden op het bestaan van deze groep, omdat ervaringen van anderen kan helpen/sterken om de eigen situatie te verbeteren.

Lokale/regionale lotgenotengroepen
Alleen LFg-gehinderden uit de hieronder genoemde steden/regio’s kunnen contact leggen via de e-mailadressen. De beheerders van deze lotgenotengroepen zijn zelf LFg-gehinderden en rechtstreeks te benaderen via de e-mailadressen. Elke lotgenotengroep heeft een eigen insteek.

 • Amsterdam: ayam@intdoor.demon.nl
 • Eindhoven: truus@bartwalter.nl
 • Wezep: LFg Wezep een Facebookpagina voor burgers in de gemeente Oldebroek om contact te kunnen leggen met lotgenoten en informatie te delen.
 • Lotgenotengroep Waalre (Eindhoven/Valkenswaard/nesselande)
  https://www.facebook.com/bromvanwaalre/ is een LFg-Facebook groep rond Waalre (Eindhoven / Valkenswaard)

Buitenlandse lotgenoten-, belangengroepen

 • Belgie, regio Vlaanderen: sabine.devos@oikosadvies.be
 • Denemarken: https://www.lavfrekvent.dk/
 • Wereldwijd: http://www.thehum.info/
 • Duitslandse belangengroepem
  Wellenflut: https://www.wellenflut.de
  Duitsland: http://www.brummton.net
  Duitsland: http://www.brummton.info

Personen/organisaties waarmee LFg-gehinderden contact op kunnen nemen

 • https://bromtonen.nl/onderzoek/
  Onderzoeksite naar de mogelijke oorzaken van het waarnemen van bromtonen.
 • www.bromtonen.nl/levenmetbromtonen
  Site waar je kunt lezen over leven of overleven met de Bromtoon.
 • Houten ligt wakker
  Een LFg meldpunt voor Houtenaren die al maanden wakker liggen en knettergek worden van het lage brommende/trillende geluid.
 • LFg in Friesland, mailadres
  Laagfrequentgeluidfriesland@live.nl is een mailadres voor LFg-klachten in de provincie Fryslân.
 • http://nesselande.nl/LFG/
  Het eindrapport over laagfrequent geluid (LFg) in de wijk Nesselande (Rotterdam). Het onderzoek is uitgevoerd door DCMR in opdracht van de gemeente Rotterdam.
 • Vereniging Leefmilieu
  Een onafhankelijke milieuorganisatie die zich inzet voor een groen en gezond leefmilieu. Kenmerken: grote milieudeskundigheid en samenwerking met bewonersgroepen in heel Nederland.
 • Staatsdienst op de Mijnen (Ministerie van Economische Zaken)
  Missie: ‘Het zeker stellen dat de delfstofwinning op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt uitgevoerd’. Voor LFg-klachten gerelateerd aan gaswinning e.d..
 • Ex-VROM-Inspectie Meldpunt (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
  Het Meldpunt is het front office van de Inspectie voor signalen en meldingen over de naleving en uitvoering van milieuwet- en regelgeving.

Vakverenigingen

 

Ingenieurbureaus (metingen, advies & oplossingen)

 • Henk Hasper: natuurkundige voorheen verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen, biedt aan om simultaan geluid (een kanaals) en trillingen met geijkte apparatuur te meten. De plaatsing van een meetsysteem waarmee continue gedurende max. 28 uur LFg metingen kunnen worden uitgevoerd is mogelijk. Reservering gewenst. Meer info: h.hasper@kpnmail.nl. Henk Hasper, CTIsa, Pelmolen 11, 9842PW Niezijl, 0594-213228.
 • Henk Jan Meilink: ingenieur, voorheen werkzaam in de advisering van bouwfysica en akoestiek, biedt aan om laagfrequent geluid met professionele geluidmeetapparatuur te meten. Hij heeft tevens nauwe contacten met met het akoestisch laboratorium van de TU Eindhoven en kan gebruik maken van hun expertise en meetapparatuur. Meer info: info@hjmeilink.nl
 • Sorama: intends to be the best company in the world for identifying and reducing unwanted noise in products and surroundings. This way Sorama will add to the quality of life for people wherever they are: at their work, at home or in traffic.
 • DGMR (Arnhem, Den Haag, Drachten, Sittard): raadgevend ingenieursbureau, gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in de bouw, industrie, verkeer en milieu.
 • Peutz, (Groningen, Zoetermeer, Mook, Roermond, Leuven (B)): Onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, trillingstechniek, (steden-bouwfysica, duurzaam bouwen, wind- en milieutechnologie, (brand-)veiligheid en arbeidsomstandigheden.
 • LBP|SIGHT Utrecht: onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met veertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu.
 • Cauberg Huygeneen onderscheidend ingenieursbureau dat werkt aan de uitdagingen van de mens van morgen. Zij zijn de expert en detacheerder op het gebied van bouwfysica, duurzame ontwikkeling en milieu- en energievraagstukken, waaronder akoestiek en laagfrequent geluid.
 • Microflown Technologies Arnhem, develops and markets highly innovative products and (on site) testing services in the field of noise and vibration.
 • KGI, Kenniscentrum Geluidisolatie en akoestiek: voor het opmaken van een inventariserend geluidshinderrapport, e-mail: alice@kgigroep.nl.
 • ENMO Sound and Vibration Technology, exclusief partner van Brüel Kjær Sound & Vibration en partner van Brüel Kjær Vibro in Nederland, België en Luxemburg, met kantoren in Arnhem (NL) en Turnhout (BE).
 • Hugo Verhas (Sint-Gillis-Dendermonde, België): een academisch gevormd akoestisch ingenieur met jarenlange ervaring. Hij heeft zich gespecialiseerd in het domein van de toegepaste akoestiek, geluid en trillingen. Zijn werkterrein is voornamelijk, maar niet uitsluitend gericht naar bedrijven. Hij treedt ook geregeld op als gerechtsdeskundige, veelal in het kader van bouwgeschillen, maar zijn expertise strekt zich wel over een breder toepassingsgebied uit. Ook daar waar geluid en trillingen als lawaai en hinder worden ervaren, kan het Bureau Verhas u helpen.
 • NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder): onderzoekt alleen voor donateurs en in die gevallen waar de NSG de overtuiging heeft dat een geluidmeting nuttig of noodzakelijk is.

Gezondheid

 • RIVM, overheidsinstituut, verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid.
 • Gezondheidsraad, onafhankelijk adviesorgaan met als taak ministers en parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids (zorg) onderzoek.

Belangengroepen

 • EHS, Stichting Elektrohypersensitiviteit, voor mensen die gezondheidsklachten hebben van elektromagnetische velden.
 • NLVOW, Ned. Ver. Omwonende Windernergie, klachten over windenergie
 • NSG, Nederlandse Stichting Geluidshinder
 • Pieptonen.nl, belangengroep voor mensen die last hebben van hoogfrequentgeluid
 • Letstalkaboutrech: EMv-expertgroep voor veilige, humane en duurzame technologie.
 • Stralingbewust, verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling.
 • ElectroSense, gespecialiseerd in het meten van electromagnetische velden.
 • DEI, Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) treedt op voor de lokale zeggenschap en energiedemocratie.