Windenergie speelt een steeds grotere rol in de energietransitie van Nederland. Windmolenparken schieten als paddenstoelen uit de grond en leveren een belangrijke bijdrage aan duurzame elektriciteitsopwekking. Toch is er een discussie ontstaan over de mogelijke negatieve effecten van windmolens, met name het laagfrequente geluid dat ze produceren. In dit blog zullen we deze kwestie onderzoeken en de standpunten van beide kanten belichten.
Wat is laagfrequent geluid? Laagfrequent geluid verwijst naar geluid met een frequentie lager dan 100 Hz. In vergelijking met hogere frequenties is laagfrequent geluid minder goed hoorbaar voor het menselijk oor, maar het kan toch invloed hebben op onze gezondheid en welzijn. Het wordt vaak geassocieerd met trillingen en dreunende geluiden.

Een van de belangrijkste zorgen over windmolens is het geluid dat ze produceren, met name het laagfrequente geluid. Sommige omwonenden klagen over hinderlijke geluidseffecten zoals slapeloosheid, stress en gezondheidsproblemen die ze toeschrijven aan het geluid van windturbines. Ze beweren dat dit hen belemmert om een normaal leven te leiden en dat het hun welzijn aantast.

Hoewel er meldingen zijn van hinder door laagfrequent geluid, zijn de wetenschappelijke studies naar het verband tussen windmolens en gezondheid gemengd. Sommige onderzoeken tonen aan dat er geen causaal verband is tussen het laagfrequent geluid van windmolens en gezondheidsklachten. Anderen suggereren echter dat er mogelijk een psychologische component is en dat sommige mensen gevoeliger zijn voor deze geluiden dan anderen. Meer onderzoek is nodig om een duidelijker beeld te krijgen.

Om mogelijke hinder te verminderen, zijn er in Nederland wettelijke richtlijnen voor geluidsniveaus bij windmolenparken. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de bestaande kennis over geluidsoverlast en worden regelmatig herzien en bijgewerkt. Het doel is om ervoor te zorgen dat windmolens binnen aanvaardbare geluidslimieten blijven om de impact op omwonenden te minimaliseren.

De discussie over laagfrequent geluid en windmolens in Nederland is complex. Hoewel sommige omwonenden hinder ervaren door het geluid van windturbines, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek geen consistent bewijs voor een directe relatie tussen het laagfrequente geluid en gezondheidsklachten. Niettemin blijft de overheid de situatie monitoren en worden er maatregelen genomen om de geluidsniveaus binnen aanvaardbare

Stichting Laagfrequent geluid vindt dat aanvullend onderzoek nodig is.