Jaarrapportage 2023 van Stichting LaagFrequent Geluid.

Voor u ligt de jaarrapportage 2023 van Stichting LaagFrequent Geluid. Deze rapportage biedt een beknopte samenvatting van de materie rondom laagfrequent geluid (LFg) en een overzicht van de meldingen van LFg-hinder die wij het afgelopen jaar hebben ontvangen.

2023 Jaarrapportage Stichting LFg-min

In 2023 hebben wij maar liefst 804 meldingen van LFg-hinder ontvangen. Dit aantal ligt in dezelfde orde van grootte als de voorgaande jaren, wat aangeeft dat de hinder door laagfrequent geluid onverminderd hoog blijft.

Vernieuwde aanpak in 2023.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de rapportage aanzienlijk in te korten in vergelijking met de uitgebreide rapportages van eerdere jaren. We presenteren nu het aantal meldingen dat van 2011 tot en met 2023 via onze website is geregistreerd en bieden inzicht in de herkomst van deze meldingen per provincie.

Statistieken.
Wat betreft de verschillende statistieken zoals de man/vrouw-verhouding, leeftijd, type waarneming, klachten en gevolgen, hebben we geconstateerd dat deze percentages op jaarbasis min of meer gelijk blijven. Daarom hebben we besloten om deze statistieken niet langer bij te houden. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar de uitgebreide rapportages van voorgaande jaren.

Nieuwe website.
Een belangrijke ontwikkeling dit jaar is de lancering van onze nieuwe website. Deze biedt bezoekers de mogelijkheid om het meldingenbestand in te zien en via filters gericht te zoeken in dit bestand. Dit maakt het eenvoudiger om specifieke informatie te vinden en inzicht te krijgen in de aard en omvang van LFg-hinder.

Conclusie.
Het hoge aantal meldingen bevestigt dat laagfrequent geluid een blijvend probleem vormt. Stichting LaagFrequent geluid zal blijven doorgaan met het verzamelen van meldingen om de omvang van het LFg probleem inzichtelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting LaagFrequent Geluid