We zijn verheugd om u op de hoogte te stellen van de recente ontwikkelingen in het lopende onderzoeksproject aan de Rijksuniversiteit Groningen, met betrekking tot de percepties van laagfrequent geluid (Lfg) en de impact ervan op het welzijn van individuen.

Onlangs heeft het RUG de resultaten van de tweede publicatie vrijgegeven, die voortbouwt op ons eerdere werk naar de lichamelijke, psychische en maatschappelijke ervaringen van mensen die rapporteren laagfrequent geluid waar te nemen. In deze recente studie heeft men zich gericht op de subjectieve klachten en coping-strategieën van deze individuen. Een Nederlandse samenvatting van dit onderzoek is beschikbaar op onze website, gebaseerd op ons Engelstalige artikel “Subjective complaints and coping strategies of individuals with reported Low-Frequency Noise Perceptions”, gepubliceerd in het “Journal of Clinical Medicine”.

We willen graag onze dank uitspreken aan degenen die hebben bijgedragen aan dit onderzoek, inclusief het RUG, voor het benadrukken van dit belangrijke onderwerp en het helpen vinden van deelnemers. Uw steun is van onschatbare waarde geweest in het voortzetten van dit onderzoek naar een fenomeen dat een significante impact kan hebben op het leven van mensen.

Maar het werk stopt hier niet. Het RUG isl bezig met de volgende fase van dit onderzoek, waarin men zich zal concentreren op het cognitief functioneren van individuen die laagfrequent geluid ervaren. In deze fase hebben we verschillende cognitieve tests uitgevoerd om aspecten van aandacht, geheugen en executieve functies te beoordelen. Zodra deze derde publicatie is afgerond, zullen we opnieuw een samenvatting delen, samen met een link naar de volledige resultaten.

Het is ons doel om meer inzicht te krijgen in de impact van laagfrequent geluid op verschillende aspecten van het leven van individuen, en om effectieve coping-strategieën te identificeren die kunnen helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

We kijken ernaar uit om u op de hoogte te houden van onze voortgang en willen nogmaals onze dankbaarheid uitspreken voor uw voortdurende steun en betrokkenheid bij ons onderzoek.