Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en op e-mails verzonden door Stichting Laagfrequent Geluid. 

Website
Aan de informatie verstrekt via deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Laagfrequent Geluid kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Laagfrequent Geluid staat niet in voor juiste en volledige informatie van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.E-mails
Onze e-mail berichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u is terechtgekomen, neemt u dan s.v.p. direct contact op met Stichting Laagfrequent Geluid. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten. 

Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Onze Algemene Voorwaarden zijn op te vragen bij het secretariaat en te vinden op onze website. Hoewel alle bijlagen voor verzending worden gescand kunnen wij niet garanderen dat deze virusvrij zijn. Our e-mail messages are exclusively intended for the addressee(s). Should you receive the e-mail message by mistake, please contact Stichting Laagfrequent Geluid. As the e-mail message may contain confidential information you are requested to destroy the e-mail message in such cases and not to use the contents or to distribute the contents among third parties. 

Our general terms and conditions, which include limitations regarding liability, apply to all of the assignments we carry out and are available on request from the secretariat or on our website.
All attachments have been scanned before sending. However, we cannot guarantee that these contain no viruses.