Stichting Laag Frequent Geluid

Het bestuur
Voorzitter: functie vacant
Vicevoorzitter: Marcus Erasmus
Penningmeester: Raymond Haring
Algemeen bestuurslid: Louis Meijer

ANBI-status
Stichting LaagFrequentgeluid heeft de ANBI-status.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie kunt u vinden bij de belastingdienst.
Rekeningnummer van de stichting: IBAN: NL62 TRIO 0781 4011 43
Inschrijfnummer bij de KvK 57179093
Klik hier voor het ANBI-document.

Overige protocollen
Klik hier voor het gegevensverwerkings protocol.
Klik hier voor het privacybeleid.
Klik hier voor de disclaimer.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Missie, visie, doelstellingen van Stichting LaagFrequentgeluid
De stichting stelt zich ten doel

  • De maatschappij te informeren over het bestaan, oorzaak en gevolgen van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen;
  • de emissie van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen in de maatschappij terug te dringen;
  • erkenning, herkenning en bescherming van gedupeerden van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen te bevorderen;
  • onderzoek en kennis(deling) betreffende laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen te stimuleren.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • In te zetten op het invoeren van wet- en regelgeving op gebied van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen;
  • Laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen als erkend milieu- en gezondheidsthema te laten opnemen in het beleid van overheden en andere disciplines;
  • Gedupeerden en professionals te activeren en informeren d.m.v. een portal functie;
  • Contact te onderhouden met experts, overheden, gezondheidsdiensten;
  • Informatie, kennis, onderzoeken en onderzoeksresultaten te verzamelen en te delen;
  • Samenwerkingsverbanden na te streven met andere gerelateerde belangenorganisaties;

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.