Privacybeleid Stichting Laagfrequent geluid


Als u een melding maakt van overlast door laagfrequent geluid, proberen wij deze melding correct en volledig te registreren. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig. We springen zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag.Introductie

Uw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons. Dit document omschrijft hoe we omgaan met uw persoonlijk informatie wanneer u bij ons een melding maakt van overlast door laagfrequent geluid. Wanneer u ons meldingsformulier geheel of gedeeltelijk invult en verstuurt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.Welke gegevens verwerken wij van u
Wanneer u overlast door laagfrequent geluid bij ons meldt middels het meldingsformulier op onze website, registreren wij de gegevens die u invult op het meldingsformulier.De gegevens die wij van u registreren zijn:
Naam 

Geslacht

Leeftijd*

Postcodecijfers* (4-cijferig, dus niet te herleiden tot exacte locatie woning) 

Woonplaats*

Provincie*

E-mailadres*

De met een ster (*) gemarkeerde gegevens zijn noodzakelijk om het meldingsformulier te kunnen verzenden. Dit hebben wij ingesteld om uw melding zo nauwkeurig mogelijk te registreren en om uw melding voor onze (geanonimiseerde) statistieken te kunnen gebruiken.Daarnaast registreren wij de door u ingevulde gegevens over de gemelde overlast laagfrequent geluid:

Omschrijving overlast laagfrequent geluid

Omschrijving gevolgen laagfrequent geluid

Omschrijving van door u genomen maatregelen naar aanleiding van de overlast
Uw persoonlijke toelichting


Tenslotte wordt door onze website indirecte niet-persoonlijke informatie geregistreerd zoals type browser, besturingssysteem en IP adres.Hoe gebruiken wij uw gegevens

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
(i)  Verantwoordelijke instanties te wijzen op de ernst van overlast door laagfrequent geluid middels geanonimiseerde rapportages.

(ii)  Een geanonimiseerd overzicht van meldingen overlast laagfrequent geluid te publiceren op onze website.

(iii)  Een bevestiging te sturen van ontvangst van uw melding overlast door laagfrequent geluid. Bij deze bevestiging sturen wij tevens een informatiepakket over LFg en een stappenplan aanpak overlast LFg)

(iv)  Onze nieuwsbrief aan u toe te sturen, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven in het meldingsformulier.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hier aangegeven, tenzij wij hier vooraf uw uitdrukkelijke toestemming voor hebben gevraagd.Met wie delen wij uw gegevens

Uw persoonlijke informatie wordt door ons niet met anderen gedeeld. Wij verwerken uw melding alleen in geanonimiseerde rapportages over meldingen van overlast laagfrequent geluid.


Soms kunnen organisaties verplicht worden om persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Dit kan zich voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.Hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang het nodig blijft om rapportages te maken van overlast door laagfrequent geluid. Daarnaast bewaren wij uw e-mailadres voor toesturen van onze nieuwsbrief, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven in het meldingsformulier.We behouden ons te allen tijde het recht voor om uw geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor toekomstige rapportages betreffende overlast door laagfrequent geluid.Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Uw aanvraag verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen. 

U kunt dit doen via het e-mailadres: info@laagfrequentgeluid.nl