Tips voor Laag Frequent Geluid

Op deze pagina staan tips en adviezen voor maskering van laagfrequent geluid. Deze adviezen hebben wij ontvangen van andere LFg-gehinderden. De geboden “oplossingen” zijn niet voor iedereen van toepassing. Je zult zelf uit moeten zoeken of en hoe je er baat bij zou kunnen hebben.

Overlast door buren

LFg-overlast door buren (warmtepomp, ventilator, vijverpomp, jacuzzi, cv-ketel, etc.) valt, net als ander burenoverlast, onder het privaatrecht. Enige hinder is echter toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Wanneer hinder onrechtmatig wordt, hangt weer af van de ernst van de hinder en de duur ervan.

Omdat er geen adequate wet- en regelgeving bestaat op gebied van laagfrequent geluid, is het vaak lastig iets te doen aan deze overlast. Misschien kunnen de volgende tips u hierbij toch helpen

 • Heb je  een huur- of koopwoning en heb je het vermoeden dat de bron van ernstige hinder bij de buren of in het gebouw ligt? Probeer het probleem altijd eerst in goed overleg of via buurtbemiddeling op te lossen. Bespreek ook met andere buren of zij overlast ervaren. Op www.problemenmetjeburen.nl staan tips hoe je het gesprek met overlast gevende buren aan kunt gaan.
 • Woon je in een huurwoning, dan kan je de verhuurder/woningbouwvereniging verzoeken in te grijpen. Naast bemiddeling kan deze een onderzoek instellen of een geluidsexpert/ingenieursbureau om een meting vragen.
 • Woon je in een koopappartement en heb je overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaars (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement. Hierin staat de regelgeving bij overlast en hoe het bestuur kan ingrijpen.
 • Je kunt ook zelf een advocatenbureau in de arm nemen en een procedure bij de rechter starten om de overlast te beëindigen.  Het verbieden van ‘nachtelijk burengerucht’ is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (artikel 431). De politie moet erop toezien dat mensen zich hieraan houden. Je kunt dus aangifte doen bij de politie als je overlast ervaart. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot vervolging.
 • Gemeenten hebben intussen meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. De ‘Wet aanpak woonoverlast’ is op 1 juli 2017 in werking getreden. Door de wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Het vergroot hiermee de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten, bij de aanpak van woonoverlast. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. Zie voor meer info: https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/wet-aanpak-woonoverlast.
 • Tenslotte, kijk voor meer tips over burenoverlast op overlastadvies.nl, www.problemenmetjeburen.nl, www.LandelijkPlatformWoonoverlast.nl

Medisch

 • Huisarts: een gesprek met de huisarts en/of voor een doorverwijzing naar de KNO-arts voor gehoor onderzoek;
 • KNO-arts: een onderzoek door de KNO-arts om te kijken of er sprake is van tinnitus of andere gehoorafwijkingen en/of een doorverwijzing naar het audiologisch centrum voor een therapie hoe met geluidsoverlast om te gaan;
 • Zwemmen, sporten, bewegen in de buitenlucht is erg belangrijk om los te komen van de aanhoudende LFg-hinder;
 • N.B. Alcohol is in alle gevallen niet de oplossing om problemen aan te pakken. Dat geldt ook voor LFg-hinder. Wij horen van LFg-gehinderden dat de waarneming van laagfrequent geluid een aantal uren na alcohol inname juist versterkt.

Geestelijke ondersteuning

 • Audiologisch centrum: heeft een therapie gericht op het omgaan met tinnitus. De enige overeenkomst die tinnitus heeft met LFg-hinder, is het omgaan met geluid dat niet is weg te halen en een grote impact heeft op lichaam en geest. Op pagina ‘LFg, Gevolgen en Gezondheid’ kun je meer lezen over tinnitus en het verschil met laagfrequent geluid. Wanneer de bron van laagfrequent geluid niet gevonden kan worden, zal je moeten leren omgaan met de gevolgen er van. Deze therapie is alleen via een doorverwijzing van de KNO-arts te volgen;
 • EMDR: een therapie die is toegespitst op het beter leren omgaan met de gevolgen van geluidsoverlast;
 • Gedragstherapie: deze therapie neemt de oorzaak  van het probleem niet weg, maar is er op gericht om te leren omgaan met de gevolgen van geluidsoverlast.

Bijslapen
De tip die de GGD in haar brochure “Ik hoor een bromtoon” geeft: “Om oververmoeidheid door een tekort aan slaap te voorkomen, kunt u bijvoorbeeld tijdelijk of regelmatig ergens anders gaan (bij)slapen. Dat heeft een heel ontspannend effect en geeft nieuwe energie”.

Andere slaaplocatie
Het kan voorkomen dat ergens anders in huis, dus niet je eigen slaapkamer, de impact van laagfrequent geluid minder is. Dit kun je alleen maar ontdekken door uit te proberen.

Oordoppen
Oordoppen helpen niet. Lage tonen worden ook, of eigenlijk vooral, via de beenderen van de schedel naar de gehoorzenuw getransporteerd. Dat heet beengeleiding. Ze omzeilen dan de beide oorschelpen, waardoor ze geen richting en afstand meer lijken te hebben en dus van binnenuit het hoofd lijken te komen.

Noise cancelling hoofdtelefoon en oordoppen
Er zijn geluiddempende hoofdtelefoons/oordoppen op de markt, die ook laagfrequente geluiden enigszins dempen. Bose ‘QuietComfort15 Acoustic Noise Cancelling’ (QC15), Sony ‘WH-1000XM3′ (hoofdtelefoons) en QuietOn (oordoppen) worden genoemd als vrij effectief. Overigens dempen de hoofdtelefoon en oordoppen niet het infrasone bereik (onder de 20 Hz). Deze tonen komen vooral via beengeleiding binnen.

Sleepphone
Dit is een haarband waar flinterdunne luidsprekertjes in zitten. Deze sleepphone is aangesloten op je GSM waarmee roze ruis EN een laagfrequente toon gegeneerd kan worden om het LFG te maskeren. Daarvoor heb je meerdere apps zoals “BrainDroid” en “Relax and Sleep”. Er is ook een sleepphone met ingebouwde speler. Hiervoor is dus geen verbinding nodig met de gsm. http://www.sleepphones.com/

Meldingen in 2021

Meldingen in 2022

Meldingen in 2023

Maskeren met ruis of antigeluiden
Zelf een ander geluid produceren, kan laagfrequent geluid maskeren. Hierdoor zou laagfrequent geluid kunnen wegvallen of “opgeslokt” worden.  Niet dat het daar rustig van wordt, maar het feit dat je zélf een geluid produceert, werkt altijd beter op de gemoedstoestand dan overgeleverd te zijn aan een onbekende bron. Vanwege de individuele verschillen in waarneming blijft het een kwestie van uitproberen.

Enkele voorbeelden

 • Een draaiende ventilator naast het bed kan de overlast wat verzachten.
 • Op YouTube/Spotify is maskerende “muziek” te vinden waarmee je in slaap zou kunnen vallen. Deze maskerende muziek maakt soms gebruik van deltagolven.
 • De app ‘Relief’ van Resound GN: hiermee kun je een aantal maskerende geluiden samenvoegen. Ook handig is de timer die ingesteld kan worden, zodat het geluid niet de hele nacht aanwezig is.
 • De ‘Ruis’-cd van de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen met maskerende ruisgeluiden. tel. 050-3634132 / 050-3634686 of email: science-shop-fse@rug.nl. of klik hier voor de website.
 • Als je op een link hieronder klikt, opent deze in de standaard Windows mp3 weergave. Als je daarin met de rechter- muis op de voortgangsbalk klikt, krijg je ‘ audio opslaan” en kun je het bestand downloaden naar een eigen omgeving.
  https://laagfrequentgeluid.nl/download/ruis/WhiteNoise_14min.mp3
  https://laagfrequentgeluid.nl/download/ruis/BrownNoise_14min.mp3
  https://laagfrequentgeluid.nl/download/ruis/PinkNoise_14min.mp3
 • NWU-116  Laagfrequente ruis (audio-CD)  – P. Veenstra, 2004. CD met ‘bruine’ en ‘zwarte’ ruis: ruis waarvan het spectrum afvalt met resp. de tweede en derde macht van de frequentie. De CD is bedoeld voor mensen die last hebben van een brommend (laagfrequent) geluid: de ruis kan een vervelende brom maskeren waardoor deze minder hinderlijk wordt.
 • Antigeluid: antigeluid is het expres produceren van geluid dat exact hetzelfde is als het hinderlijke geluid dat men wil bestrijden, alleen dan “in tegenfase”. De twee geluiden dempen elkaar dan letterlijk uit. Klinkt simpel, maar in praktijk is het moeilijk. Alleen al omdat het meten van het na te maken hinderlijke laagfrequente geluid erg moeilijk is: laagfrequente geluidsgolven trillen zo langzaam dat elk windvlaagje al als “geluid” geregistreerd wordt. Dus als u, bij wijze van spreken, alleen al een vinger beweegt zit er storing op de meting. Een slechte meting geeft slecht antigeluid, en het resultaat kan dan zelfs zijn dat het hindergeluid versterkt wordt.
 • Ruismachines (gaan continu door, stekker in stopcontact) zoals
  Dohm https://www.conrad.nl/nl/dohm-sound-conditioner-slaaphulp-860598.html
  Marpac https://marpac.com/
  http://www.ebay.nl/itm/Marpac-Marsona-TSCi-330-International-Sound-Conditioner-Sleep- Machine-/221463717144?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3390442518
 • Muziek in 432 Hertz: sommige LFg-gehinderden hebben baat bij muziek die gespeeld wordt op instrumenten die gestemd zijn in 432 hz in plaats van de meer gebruikelijke 440hz.  Zij merkten een kalmerend effect. Ook gaven zij aan dat trillingen, bleken te verminderen. Op Youtube en muziekstream-diensten is dit soort muziek in overvloed aanwezig is.
 • Slapen: om ’s nachts het geluid te maskeren worden ook wel draadloze oordopjes gebruikt. Één gebruiker merkte op “De draadloze oordopjes die ik gebruik, zijn van het merk Rolfstone, model Neo. Dit zijn de eerste draadloze oordopjes die ik in kan houden terwijl ik op mijn zij, met mijn hoofd op een kussen, lig. Niet dat dat heel erg comfortabel ligt, maar kennelijk comfortabel genoeg om mee in slaap te kunnen vallen.”
 • Het tappen op het achterhoofd: een LFg-melder gaf aan dat het tappen op de schedel een positief effect kan hebben op de LFg-waarneming. Hij kwam hierop n.a.v. een deze Youtube video waarin uitleg wordt gegeven voor een specifieke techniek die bij sommige mensen een positief effect heeft op tinnitus. Door licht te trommelen met de vingers bovenop de schedel (niet knipsen en niet aan de basis van de schedel) en te trommelen in het gebied daar tussen, trad bij deze LFg-melder een aanzienlijke verbetering op.

Geluidisolatie van woning

Normaal omgevingsgeluid dringt de woning overwegend binnen door o.a. de glazen ramen en ventilatieroosters. Stenen muren, daken en plafonds zijn een effectievere barrière door hun grotere massa (gewicht per m2 oppervlak). Buitendeuren laten ook wat door. Een houten dak zonder grind is zo lek als een mandje. In de meeste gevallen volstaat het om dubbel glas aan te brengen, waarbij de spouwbreedte van belang is. Hoe groter de spouw, des te effectiever.

Er zijn diverse mogelijkheden om je huis te isoleren, maar om te isoleren om laagfrequent geluid te weren zit een ‘maar’ aan. De geluidsisolerende eigenschappen van dubbel glas zijn frequentieafhankelijk. Hoge frequenties worden veel beter tegengehouden dan lage frequenties. Dat is ook de reden dat laagfrequent geluid binnen veel beter wordt waargenomen dan in de tuin. Ook al omdat laagfrequent geluid binnen kan resoneren en kan opslingeren.

Voor laagfrequent geluid is de geluidisolatie van een woning dus veel minder effectief dan voor hoogfrequent geluid. Om LFg werkelijk buiten te houden, is de bouw van een bunker noodzakelijk en ook dan is het nog maar de vraag of dat tot tevredenheid leidt. Want ook via de grond komen laagfrequent geluid en trillingen binnen.Naast het aanpakken van de bron kunnen er situaties zijn waar de frequentie en de geluidsdruk van het laagfrequente geluid zodanig zijn dat er met bouwkundige oplossingen wel iets te bereiken valt. Voor meer informatie zul je een expert in de arm moeten nemen.

Technische installaties

Fabrieken en andere installaties produceren geluid, samengesteld uit vele frequenties. Het is mogelijk dat deze frequenties tezamen laagfrequent geluid produceren. Dit moet wel eerst onderzocht worden, voordat tot isolatie overgegaan kan worden.

Technische installaties staan soms in de buitenlucht. Een omhullend gebouw voor geluidisolatie vindt men vaak niet nodig, omdat de uitgezonden frequenties geacht worden geen hinder te veroorzaken. Maar dat geldt niet voor laagfrequent geluid waarvan we inmiddels weten dat dit hinder kan geven.

Soms is het mogelijk door een betere afstelling van de apparatuur uitstoot van laagfrequent geluid te verminderen. Vaak kan dat niet omdat de laagfrequente geluidsproductie inherent is aan de toegepaste procesvoering. Er rest dan maar één oplossing: een gebouw om de installatie. Dat mag dan geen dun plaatstalen gebouw zijn, want dat is geluidstechnisch ook zo lek als een mandje. Of het helpt, is de vraag, want LFg wordt ook als trilling via de bodem doorgegeven en daar geeft een behuizing geen demping voor. Het op dempers zetten van installaties, zoals dat op schepen wel gebeurt, zou dit wel kunnen verzachten.

Verhuizen
Bedenk dat verhuizen niet altijd de oplossing is. Ook daar kan immers laagfrequent geluid voorkomen. Je kunt dit alleen onderzoeken door eerst een paar nachten op de locatie te slapen voordat tot koop/huur wordt overgegaan. Helaas ben je dan wel afhankelijk of de eigenaar mee wil werken.