Wordt Donateur!

Stichting Laagfrequent Geluid heeft jouw steun nodig

Als je getroffen wordt met het waarnemen van laagfrequent geluid, dan kan dit een hele strijd zijn. Hoe ga je er mee om, accepteren de mensen om je heen je probleem. Vaak word je niet begrepen, omdat men zich niet kan verplaatsen in deze nare situatie. Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op het functioneren in het dagelijkse leven. Vermoeidheid, concentratiegebrek, hoofdpijn, het waarnemen van vibraties door het lichaam en angst of paniek hebben.

Stichting Laagfrequent Geluid erkent alle problematiek en wil daarom ook steun bieden. Dit door middel van onderzoek, informatie delen, meer bewustwording creëren en ervaringen van lotgenoten delen.

All deze activiteiten kosten geld en met de nodige inkomsten kunnen belangrijke projecten als het onderzoeken van LFg op technisch en medisch gebied en PR activiteiten bekostigd worden.

Wordt daarom donateur via een jaarlijkse of eenmalige donatie. Zo steunt u ons als stichting en draag je bij aan het behalen van onze doelen.

Alvast onze hartelijk dank

Bedrag