Zelf in de publiciteit

Publiciteit

Probeer de publiciteit te zoeken voor klachten over laagfrequent geluid via de lokale of regionale krant. Wees daarbij wel waakzaam wát er geschreven en gepubliceerd gaat worden, want sensatie is gauw geboren. Een goed contact met een redacteur is dan ook van groot belang en vraag of je het concept mag lezen, voordat het definitieve artikel geplaatst gaat worden.

Advertentie

Je zou kunnen overwegen een oproep te zetten in lokale krantjes of via de lokale omroep een oproep te doen. Het kan zijn dat je niet die enige in de buurt bent die laagfrequent geluid waarneemt en samen sta je sterker tegenover de verantwoordelijken zoals verhuurder, overheid of een bedrijf. Maak voor zo’n oproep een apart emailadres als contactgegeven aan, om privé en LFg-contact te scheiden. Er zijn altijd mensen die niet relevante opmerkingen versturen.

Overheid

Er is bij de overheid nog veel onbekendheid of onbegrip ten aanzien van laagfrequent geluid. Het bewust maken van politici op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau is van cruciaal belang om onderzoek naar de problematiek te bevorderen. Je kunt daarom overwegen politieke partijen en/of gemeenteraad hierover in te lichten.

Pers

In 2018 bracht een artikel en interview bij Omroep Brabant een stroom aan nieuwe meldingen van laagfrequent geluid teweeg. Datzelfde geldt voor de tv-aandacht voor overlast door laagfrequent geluid in december 2019 van de NOS in samenwerking met de lokale omroepen. Voor veel LFg-gehinderden was het een blijk van herkenning te lezen/horen dat ze niet de enigen waren die last van LFg hebben en dus niet gek zijn. Publiciteit is belangrijk, niet alleen voor gehinderden, maar ook voor verantwoordelijke instanties. Heb je contacten bij de pers en/of media, schakel hen dan vooral in!