De jaarrapportage 2022 bevat een samenvatting van de LFg-materie, statistieken van diverse LFg-aspecten en een overzicht van alle meldingen van LFg-hinder die in 2022 bij ons zijn binnengekomen.

In de media, bij medici en milieu- en gezondheidsorganisaties groeit langzaam het besef dat laagfrequent geluid (LFg) grote impact heeft op de gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren van een steeds groter deel van de bevolking. Daarbij beperkt de problematiek zich niet alleen tot hen die LFg bewust waarnemen. Uit medisch onderzoek wordt steeds duidelijker dat blootstelling aan LFg schadelijk kan zijn voor iedereen.

Vanwege de aandacht voor LFG in de media en vragen van de Tweede Kamer over het onderwerp, is het RIVM door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om over LFG een onderzoeksprogramma op te stellen. Lees hier meer over in de samenvatting.
In 2022 zijn bij Stichting LaagFrequent geluid 872 meldingen van LFg hinder binnengekomen.

Het aantal meldingen is dit jaar iets lager dan voorgaande jaren. We hebben hiervoor geen verklaring, maar het aantal meldingen van LFg-hinder blijft onverminderd hoog te noemen.

In de dagelijkse praktijk ervaren LFg-gehinderden nog steeds weinig erkenning voor hun situatie. Stichting LaagFrequent geluid hoopt met deze jaarrapportage bij te dragen aan de erkenning van het probleem en te stimuleren tot verder onderzoek dat perspectief biedt aan LFg gehinderden.

Download hier het jaarrapport 2022