mail info@laagfrequentgeluid.nl
INFORMATIE ONTWIKKELINGEN VERHALEN THEORIE LINKS
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten van de Stichting, als wel een beschrijving van ontwikkelingen rondom langlopende LFg-zaken, zoals de “gaslocatie Grijpskerk” (West Groningen).

Oktober 2018

LFg-Nieuwsbrief Oktober 2018

De Nieuwsbrief Oktober 2018 van de Stichting Laagfrequent geluid is uit.
Daarin vindt u een overzicht van enkele ontwikkelingen, nieuwsfeiten en acties op gebied van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen van het afgelopen jaar, alsmede (nog steeds) actuele informatie van langer geleden. De nieuwsbrief is onderverdeeld in Algemeen nieuws, Medisch onderzoek, Gehinderden in de Media, Verhalen en Stichting nieuws.

KLik hier om te lezen

 

LFg-lotgenotenbijeenkomst te Amsterdam

Maya Bisessar uit Amsterdam, organiseert op woensdag 10 oktober 2018 haar 2e lotgenotenbijeenkomst, met als doel, de vorming van Stad en/of wijk gerichte, inzicht verschaffende, "levende" LFg-platforms.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19:00u en 21:00u in Huis vd Wijk Buitenveldert, Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam (receptie gebouw MFC Binnenhof).

Aanmelding kan via een mail naar: ayam@intdoor.demon.nl

Klik hier voor de toelichting van Maya.

September 2018

Dr. Marc Goethals, cardioloog OLV Ziekenhuis te Aalst: risicofactor op hartfalen tot 6 x groter bij blootstelling aan (laagfrequent) geluid van nabije windturbines.

Op 21 september 2018 vond in Vlaanderen een symposium plaats over de medische, juridische en wettelijke aspecten van windturbines. Het symposium was georganiseerd door LEV (Leefbare Energie Vlaanderen), met als sprekers:

- Ir. Annemarie François, burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur, over het tekortschieten van normen op gebied van laagfrequent en infrasoon geluid.

- Dr. Marc Goethals, cardioloog OLV Ziekenhuis te Aalst, over de medische gevolgen van blootstelling aan (laagfrequent) geluid.

- Mr. Peter Flamey, advocaat te Antwerpen, over de juridische gevolgen van het arrest d' Outremont.

Dokter Goethals maakte in zijn presentatie een vergelijking met de geluiden geproduceerd door vliegtuigen en de bewezen gevolgen voor de slaapkwaliteit:

Hoe je het ook draait of keert, van een windturbine in je onmiddellijke omgeving zal je op termijn ziek worden. Waarom? Je zult niet meer normaal kunnen slapen en mensen die onvoldoende normale slaaprust hebben gaan verschillende soorten gezondheidsproblemen ontwikkelen. De symptomen zijn: verhoogde bloeddruk, zwaarlijvigheid en diabetes, dementie, zenuwinzinkingen, depressies, hartfalen enz.

De vergelijking met mensen die last hebben van vliegtuiggeluid is treffend en in het geval van windturbines is de toestand nog veel erger. Bij vliegtuiglawaai bestaat de kans dat je tussen 2 geluidpieken nog terug in slaap valt. Ook helpt het dat er 's nachts een vliegverbod is. Voor windturbines geldt dit niet, integendeel. Door het voortdurende ononderbroken pulserende geluid van de windturbine is nadat je wakker wordt, inslapen vanaf 35 decibel geluid meestal niet meer mogelijk en is bijgevolg de nodige degelijke nachtrust uitgesloten. Indien je enigszins kan, moet je gaan slapen op een afstand van minstens 1,5 km van een windturbine.

Uit studies is gebleken dat mensen die er ongevoelig voor zijn en met de vensters open slapen, de risicofactor op hartfalen voor deze groep 6 maal hoger is. Voor de gevoelige mensen die met vensters dicht slapen om het geluid buiten te houden is de risicofactor op hartfalen 3 maal hoger tegenover de mensen die dagelijks van een normale nachtrust kunnen genieten.

Lees het hele verslag op: https://www.leefbareenergievlaanderen.be/

RIVM: Acht procent van de Nederlandse bevolking (= 1,3 miljoen mensen) heeft last van laagfrequent geluid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2016 de zevende 'Inventarisatie Verstoringen' (IV-7) uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). In het onderzoek wordt ingegaan op omgevingsaspecten als geluid, geur en trillingen, woontevredenheid, bezorgdheid en hun mening over de toestand van de woonomgeving. Van alle aspecten is geluid de belangrijkste veroorzaker van hinder in Nederland.

Omdat het aantal klachten over LFg toeneemt, is dit onderwerp voor het eerst in het onderzoek opgenomen. Daarbij valt op dat 8% van de bevolking aangeeft minstens enige hinder van laagfrequent geluid te ondervinden. Dat komt overeen met ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland. 8,1% van de bevolking geeft aan ten minste enige hinder te ondervinden van LFg, waarvan 2,2% ernstige hinder ondervindt. Slaapverstoring door blootstelling aan laagfrequent geluid is in 2016 ook voor het eerst in het onderzoek opgenomen. Daarbij valt op dat de 1,9% die ernstige slaapverstoring rapporteert, vrijwel even groot is als het aandeel dat ernstige hinder rapporteert.

Het RIVM concludeert dat de gevonden hinderpercentages een indicatie geven dat blootstelling aan LFg een probleem is dat niet onderschat mag worden. De omvang van het probleem vormt daarom een signaal voor de overheid om deze overlast in beleid mee te wegen.
Bron / lees meer / download rapport:

Geluid_is_belangrijkste_veroorzaker_van_hinder_in_Nederland

Beleving_Woonomgeving_in_Nederland_Inventarisatie_Verstoringen_2016

Augustus 2018

symposium windturbines in Vlaanderen 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 organiseert LEV een belangrijk symposium in
Puurs (Liezele) met het volgende programma:

1. Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur Annemarie François

"De Vlaamse normen voor slagschaduw en geluid van windturbines: de
knelpunten"

2. Cardioloog Dokter Marc Goethals

"Welke effecten hebben laagfrequent en infrasoon geluid op de gezondheid
van de mens en zijn omgeving?"

3. Meester Peter Flamey, advocaat

"De gevolgen van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake
toepasselijkheid van de plan-MER verplichtingen op een normerend kader
zoals dat inzake windturbines."

Moderator van deze avond is Marc Amelinckx.

Inschrijven kan met het inschrijvingsformulier via deze link vóór 10
september 2018:

https://www.leefbareenergievlaanderen.be/index.php/inschrijvingsformulier-windturbines-in-vlaanderen/

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op deze boeiende avond met veel
nuttige informatie en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Datum: vrijdag 21 september 2018 – Deuren 19 u – Aanvang 19.30 u
Plaats: Polyvalente zaal – Turkenhofdreef 3 – 2870 Puurs (Liezele)

Vriendelijke groeten,

Het organiserende team:
Marc Amelinckx, Jan Everaerts, Annemarie François, Paul Meynendonckx,
Robert Jan Stok, Danny Van Espen, Jos Van Espen, Noëla Verhofstadt

Volg LEV via Facebookpagina Leefbare Energie Vlaanderen en via onze
website www.LeefbareEnergieVlaanderen.be


Juli 2018

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland presenteert onderzoeksrapportage

In de periode oktober 2017 - mei 2018 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN ) onderzoek gedaan naar 33 meldingen over bromtonen / laagfrequent geluid. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op Hoorn en omgeving, maar is op basis van de ontvangen meldingen uitgebreid naar heel Noord-Holland Noord.

In een aantal gevallen is met het klachtenonderzoek door de RUD NHN een oorzaak gevonden en is de hinder beëindigd. Voor de overige gevallen geeft de RUD NHN aan dat, door een gebrek aan concrete richtinggevende feiten, er op dit moment te weinig aanleiding is om een eigen vervolgonderzoek te overwegen.

Verder onderzoek door de betreffende partijen naar de ondergrondse (gas)transportleidingen als één van de mogelijke oorzaken van de belevingen van bromtonen is op basis van de resultaten van dit onderzoek wél gerechtvaardigd, zegt de RUD NHN. Met name de grote gastransportleidingen zijn hierbij een interessante kandidaat door de overeenkomsten in hinderbeleving en omvang van de gasstroom. De RUD NHN heeft op dit vakgebied echter geen bevoegdheden of specialistische kennis. De rapportage is daarom ook gedeeld met o.a. het Staatstoezicht op de Mijnen als bevoegde instantie en enkele bedrijven die betrokken zijn bij de gaswinning of gastransport.

Download hier de betreffende onderzoeksrapportage van de RUD NHN.

 

Het AdvocatenCollectief zet zich in voor 'Laagfrequent geluid-slachtoffers'

Steeds vaker ervaren mensen overlast van laagfrequent geluid. De klachten die de Stichting jaarlijks ontvangt, spreken voor zich. De wetenschap erkent dit probleem inmiddels, maar de juridische wereld nog niet.

Ja, er zijn een paar uitspraken waaruit opgemaakt kan worden dan met de juiste omstandigheden er handhaving of een schadevergoeding mogelijk is, maar de meeste LFg-slachtoffers stuiten op onbegrip en onwetendheid in juridische procedures.

Het AdvocatenCollectief wil zich inzetten voor LFg-slachtoffers en hen bijstaan in het juridische gevecht.

Sinds jaar en dag zet het AdvocatenCollectief zich in voor asbestslachtoffers. Ook hier heeft het lange tijd geduurd voordat de rechten van deze slachtoffers erkend werden in de juridische wereld. Ons kantoor weet dus wat het is om vasthoudend te blijven en om tegen de stroom in te roeien.

Bent u een LFg-slachtoffer? Heeft u de oorzaak van het laagfrequente geluid gevonden? En wilt u graag hulp bij een juridische procedure? Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op ! Wij nemen zaken aan uit het hele land.

mr. Jean-Louis van Os

mr. Joyce Matthijssen

AdvocatenCollectief

013-463 63 95

info@advocatencollectieftilburg.nl

Mei 2018

RUG start onderzoek naar medische en psychische gevolgen blootstelling aan LFg

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) introduceert het wetenschappelijk onderzoek
'Laagfrequent geluid –Een omgevingsstressor die problemen veroorzaakt?' en zoekt daarvoor deelnemers. Zij ziet dat LFg tot op heden nauwelijks (h)erkend wordt als een enormestressor voor mensen en dat de problematiek weinig tot niet is onderzocht. De RUG beschouwt LFg als een serieus probleem en vindt systematischonderzoek beslist noodzakelijk.

Het onderzoek is wetenschappelijk en richt zich op de medische en psychische gevolgen van hinder door LFg. Daarmee kan de erkenning van de problematiek een stuk dichterbij komen en wellicht vervolgonderzoek genereren op gebied van de oorzaken van het waarnemen van LFg. Dat is belangrijk, want alleen als de relatie tussen de emissie van LFg enerzijds en de biofysische perceptie (lichamelijke waarneming) door de mens anderzijds duidelijk is, kunnen er ook gerichte oplossingen gezocht worden.

Voor dit onderzoek is de RUG op zoek naar deelnemers van 18 jaar en ouder die LFg waarnemen en daar hinder van ervaren. Tevens zijn zij, voor een controlegroep, op zoek naar deelnemers die geen LFg waarnemen / geen hinder ervaren. Onze Stichting beveelt dit onderzoek van harte aan en hoopt dat u mee wilt doen. Want alleen als een significant aantal mensen deelneemt, is het onderzoek wetenschappelijk relevant en dat vergroot de kans op erkenning en vervolgonderzoek op LFg gebied.

Bent u geïnteresseerd in deelname? Lees dan de uitgebreide informatie over het onderzoek (zie bijlage) goed door. Indien u besluit mee te doen aan het onderzoek, kunt u zich rechtstreeks bij de RUG aanmelden door een email te sturen aan het LFg onderzoeksteam: LFGonderzoek@rug.nl .

We hopen, mede namens de RUG, op uw medewerking en deelname !

* afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het team dat aan dit onderzoek meewerkt bestaat uit Dr. Anselm Fürmaier,
Dr. Lara Tucha, Kristina Erdelyi, BSc., Dr. Janneke Koerts en Prof. dr.
Oliver Tucha.

 

April 2018

Universitair Medisch Centrum te Mainz: Windenergie, stoorzender voor het hart.

Naar aanleiding van gezondheidsklachten door windturbines in Duitsland heeft het
Universitair Medisch Centrum te Mainz de impact van hoorbaar en onhoorbaar lawaai op het hart onderzocht. De Arbeitsgruppe Infraschall toonde door proeven met infrasoon geluid (onder 20 Hz) de impact op de hartspier aan.

Prof. Dr.med. Christian-Friedrich Vahl, hartchirurg: 'Wij staan pas aan het begin,maar wij kunnen ons voorstellen dat door een continue inwerking van lage frequenties op de mens, gezondheidsproblemen ontstaan. Het onhoorbare lawaai van infrasone frequenties werkt als een stoorzender voor het hart.'

ARBEITSGRUPPE INFRASCHALL, Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie (HTG) der
Universitätsmedizin Mainz

Bron:
http://www.allgemeine-zeitung.de

https://www.swr.de

 

'Nu weet ik dat ik me niet aanstel'

berichten over gekmakende bromtoon maken veel los.

De berichtgeving op Omroep Brabant over Brabanders die wakker liggen van een
bromtoon, heeft veel losgemaakt. Tientallen reacties kregen we binnen van mensen die
soms tot wanhoop worden gedreven: "Mijn moeder wilde van haar flat springen."
Anderen zijn blij dat ze niet de enige zijn met dit probleem: "Nu weet ik dat ik me
niet aanstel."

Woensdag schreef men over de stichting Laagfrequent Geluid die ook uit Brabant veel
klachten ontving. Donderdag sprak men met René uit Chaam die vermoedde dat de
bromtoon werd veroorzaakt door windmolens bij Hazeldonk.

De stortvloed aan reacties wijst erop dat er veel meer Brabanders last van hebben
dan de tweehonderd die bij de stichting bekend zijn. Een bloemlezing is te lezen op:

http://www.omroepbrabant.nl

 

Wanhopig van die altijd aanwezige brom

Brommen, dreunen, zoemen. Alsof er in de verte een zware dieselmotor draait. Sommige mensen hebben er dag en nacht last van. Hun aantal neemt toe, hun anhoop ook. 'De tranen stonden in mijn ogen, zo veel onbegrip.' Dagblad De Stem besteedt aandacht aan de problematiek van laagfrequent geluid.

Bron / lees het artikel: https://www.bndestem.nl/

 

Jaarrapportage 2017: aantal meldingen explosief gegroeid.

De jaarrapportage 2017 van de Stichting Laagfrequent geluid is uit. Het bevat een samenvatting van de huidige stand van zaken rondom de LFg-problematiek, statistieken en grafieken op basis van de informatie uit ons meldingssysteem en een overzicht van alle meldingen die bij ons zijn binnengekomen. In totaal beslaat het document 128 pagina's.

jaarrapportage

Met deze jaarrapportage ligt er voor het eerst een omvangrijk rapport, waarin de materie in al z'n facetten wordt beschreven. Zo zien we dat het aantal LFg-meldingen dat bij Stichting Laagfrequent geluid binnenkomt, in 2017 explosief is gestegen. Lag het aantal in de jaren ervoor gemiddeld rond de 150 per jaar, vorig jaar kwamen er maar liefst 650 nieuwe meldingen van LFg-hinder binnen. Daarmee is het totaal tot ver boven de 1500 gestegen. Toch lijkt dat nog slechts het topje van de ijsberg te
zijn, getuige de vele verhalen en ervaringen van mensen.

De jaarrapportage 2017 is hier te downloaden en wordt digitaal aan alle betrokken groepen toegestuurd (gehinderden, experts, instanties, overheden, pers etc). Een gedrukte versie kan worden toegestuurd op verzoek en tegen kostprijs (25 euro), door overmaking op rekeningnummer TriodosBank NL 62 TRIO 0781401143 ten name van Stichting Laagfrequent geluid, en onder vermelding van :

- naam- en adresgegevens
- e-mailadres

 

Omroep Brabant: Brabant ligt wakker van gezoem en gebrom

Tussen 2011 en 2017 klaagden 178 Brabanders over een bromtoon. Dat waren er bijna 30 per jaar. Vorig jaar waren dat er 91. Dat blijkt uit cijfers van de landelijke Stichting Laag Frequent geluid (LFg) die alle klachten registreert.
Na media aandacht voor de problematiek stromen nieuwe meldingen uit Brabant binnen, in twee dagen tijd al zo'n 40.
Lees meer op omroep brabant

 

Duitsers vragen kanselier Merkel om aandacht voor en beleid op LFg-gebied:

http://direktzu.de/kanzlerin/messages/tief-frequentes-brummen-durch-infraschall-86618

Grootschalige geluidsoverlast wegens vervanging cv-ketel door warmtepomp

Het plan om de klassieke cv-ketel per 2021 in de ban te doen en te
vervangen door warmtepompen, valt lang niet overal goed. De massale aanleg
van hybride warmtepompen leidt tot een 'kakofonie van geluid' in
Nederlandse straten, vreest Eigen Huis, dat gisteren werd platgebeld
vanwege het nieuws. Bij een warmtepomp hoort namelijk ook een installatie
met ventilator op het dak. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als hele
straten zo'n pomp hebben, aldus een woordvoerder van Eigen Huis, dat leidt
tot tot grootschalige geluidsoverlast in Nederlandse straten en een
permanent gebrom in woonwijken.

Bron / Lees het hele artikel op:
https://www.ad.nl/economie/grootschalige-geluidsoverlast-door-afschaffen-cv-ketel~adec5e86/

Maart 2018

Zorgen om LFg van warmtepompen

Nu de aardgaswinning in Noordoost Groningen gereduceerd wordt, ontstaat er extra aandacht voor warmtepompen als bron van energie / verwarming. Warmtepompen hebben echter ventilatoren en deze staan bekend als mogelijke LFg-veroorzakers. Fabrikanten maken ventilatoren dusdanig dat ze bij levering akelig precies voldoen aan geluideisen. Na de eerste slijtage of plaatsing in onbalans is dat natuurlijk niet meer het geval. Installateurs zullen geen grotere ventilatoren plaatsen dan strikt nodig, dus ze zullen in de praktijk zo vaak mogelijk op vollast = maximale geluidemissie, draaien, want dat is het meest rendabel.

Die ventilatoren voor warmtepompen komen uiteraard op een plek te staan/hangen waar de bewoner er zelf geen last van heeft. In elk geval nabij een gevel = akoestische reflectie nummer 1 = 3 dB extra, maar vaak ook in een of andere hoek bij een uitbouw = reflectie 2 = 6 dB extra. Als je als buurman pech hebt, komt de ventilator in een zogenoemde ruimtehoek (aan drie kanten omsloten, bijvoorbeeld twee wanden en ondergrond of dakoverstek) = reflectie 3 = 9 dB extra aan uitgestraald geluid. Als een partijtje bovenwoningen hun ventilatoren allemaal aan dezelfde gevel hangen - wellicht voorgeschreven - kan de achterwonende buur zijn lol op.

Om deze situatie te voorkomen, zijn een aantal oplossingen mogelijk:

- Grotere ventilatoren dan strikt noodzakelijk (overdimensioneren). Die draaien veel minder vaak op vollast en zijn dus stiller.

- Strengere geluideisen aan ventilatoren. Niet zomaar qua totaalniveau (A-gewogen dB), maar juist per frequentiegebied, gericht op voorkomen van LFg-produktie.

- Aanvullende bouwregelgeving, gericht op LFg, voor ventilatoren (zowel warmtepompen als koeling) en óók de positionering ervan. Niet de kast-emissie, maar de immissie relevante geluidproductie (dus wat na plaatsing aan LFg bij de buurman terecht komt) dient dan decisief te zijn.

Stichting Laagfrequent geluid vraagt aandacht voor deze problematiek, gezien de enorme toename van het aantal warmtepompen in het land.

Bewoners Elst al jarenlang geteisterd door bromtoon: 'Ik kan er niet van slapen'

Inwoners van Elst hebben zich bij gemeente Overbetuwe gemeld met klachten over een lage, brommende toon. Ze ervaren het geluid dat zij al lange tijd horen als hinderlijk en vragen zich af waar het vandaan komt. De gemeente onderzoekt de zaak. "We weten nog niet waar het vandaan komt en of er iets aan te doen is." Mensen kunnen online op een topografische kaart aangeven waar zij het geluid met lage frequentie horen; in de wijk Westeraam zijn meerdere meldingen. "Het is iets wat meerdere mensen bezig houdt. Althans, degenen die gevoelig zijn voor lage tonen. Ik en mijn zoon horen dit nu ongeveer anderhalf jaar. Toen zijn we naar deze straat verhuisd'', vertelt Ruth Ottink uit Elst.

Karlijn Peters-Swank woont sinds vier jaar in Elst en hoort de toon sinds de verhuizing. Het is een lage, indringende zoem, meldt ze. "Ik heb geen idee wat de oorzaak kan zijn. Aangezien ik de enige ben die het thuis hoort, dacht ik in eerste instantie dat het aan mij lag. Maar als ik mijn oren dicht doe, hoor ik het niet meer. Het zit dus niet in mijn hoofd. Als de toon lang aanhoudt, krijg ik hoofdpijn en kan ik niet in slaap komen of verder slapen.''Overdag wordt het geluid niet gehoord. Dat komt waarschijnlijk door de vele andere geluiden, zoals verkeer. Er is dan te veel ruis, aldus de Elstenaren.

Windpark Nijmegen-Betuwe, met vier windmolens bij Oosterhout, is sinds 2016 actief. Bij de start bleek een van de turbines een hinderlijk geluid te maken, maar dat probleem is opgelost, meldt directeur Pim de Ridder. ,,Daarna hebben we nooit meer een melding gehad, tot vorige week. Iemand vraagt ons nu of wij weten waar een laagfrequent geluid vandaan komt. Geen idee, maar we zullen onze molens controleren.''Volgens De Ridder is het erg lastig het hinderlijke geluid te traceren. ,,De wind draagt laagfrequent geluid kilometers ver. Veel mensen horen het niet, maar mensen die er gevoelig voor zijn, kunnen er last van hebben.''

Bron: https://www.gelderlander.nl/betuwe/bewoners-elst-al-jarenlang-geteisterd-door-bromtoon-ik-kan-er-niet-van-slapen~af55bbbd/

Omwonenden Royal Smit: 'Ingesloten door transformatoren'

Ze voelen zich steeds meer ingesloten, de bewoners van seniorenflat Willemsborgh aan de Bilderdijkstraat in Nijmegen. Ingesloten door metershoge transformatoren die worden gefabriceerd door de naastgelegen fabriek van Royal Smit. Een rij van vijf kolossale apparaten staat vlak achter het hek dat de flat scheidt van het fabrieksterrein. ,,Ze staan hier voor de opslag. Volgens mij al sinds november. Het is geen gezicht", moppert bewoner Gerard Mientjes. ,,Zelfs in de gevangenis zie je meer dan hier", beklaagt Theo Hermens zich over het uitzicht vanaf de galerij op de tweede verdieping. Tinie Hermens: ,,Ook de fabriek is steeds verder opgehoogd. Je ziet alleen nog een grijze muurmassa."Gerda Mientjes heeft een haatliefdeverhouding met de fabriek. ,,Mijn opa, vader en broer hebben er gewerkt. Ik snap dat Smit de wereldmarkt op moet. Maar liever niet ten koste van mijn woongenot."

De buurt klaagt ook omdat er vanaf het fabrieksterrein regelmatig een bromtoon klinkt. Op Facebook zijn meer bewoners van het vijf verdiepingen tellende flatgebouw kritisch. Het probleem is niet van vandaag of gisteren. ,,Al in 2008 spraken we hierover met de directie", weet wijkraadbestuurslid Ferry Blüm.Smit Draad bestaat sinds 1913 en was er eerder dan de woonwijk. Met de gemeente is in 2009 gekeken of de producent van vermogenstransformatoren kon verhuizen. Blüm: ,,Toen dat op niets uitliep, heeft Royal Smit besloten te blijven en uit te breiden. Het bedrijf heeft miljoenen geïnvesteerd. Nu gaat het zeker niet meer weg." Toch vindt Blüm niet dat de directie zich onwelwillend opstelt. ,,Volgens de geluidsnorm was het niet nodig, maar Smit heeft als tegemoetkoming naar de buurt nieuwe generatoren aangeschaft. Die maken veel minder lawaai als de transformatoren getest moeten worden."

Smitmanager Ben Engelsman is verbaasd over de klachten over de opslag van de transformatoren. ,,Die heb ik nog niet eerder gehoord. We voeren transformatoren geregeld af, ze zijn al verkocht." Dat er meer transformatoren staan, kan kloppen. ,,De vraag van de markt is groter, dan heb je meer ruimte nodig voor opslag. We kijken of we ook binnen de opslag kunnen uitbreiden."Twee weken geleden ontving hij een klacht over een bromtoon die inderdaad terug is van weggeweest. ,,Vervelend. We investeren al veel geld in geluidsdempende testhuizen. We weten nog niet waar de nieuwe bromtoon vandaan komt. Het probleem heeft onze aandacht."

Bron: https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/omwonenden-royal-smit-ingesloten-door-transformatoren~a4c06a70/


Cursus Laagfrequent geluid

In samenwerking met DPA Cauberg-Huygen en DPA Academy organiseert ENMO Sound & Vibration Technology de cursus Laagfrequent Geluid (LFG). In deze cursus leert u wat laagfrequent geluid is, hoe het gemeten kan worden, wanneer het als hinderlijk beoordeeld kan worden en welke alternatieven u gehinderden kunt bieden.

ENMO organiseert deze cursus op donderdag 1 maart 2018 van 9.30u tot 16.30u (inloop vanaf 9.00u) in de opleidingsruimte van het Nederlandse kantoor van ENMO Sound & Vibration Technology te Arnhem (IJsselburcht 3), Nederland.

De cursus, die in de Nederlandse taal zal worden gegeven, is bedoeld voor akoestisch adviseurs, milieudeskundigen en medewerkers van Regionale Uitvoeringsdiensten, studiebureaus, gemeenten, provincies, ministeries en GGD's.

Tijdens deze dag zullen Carel Ostendorf en Piet Sloven de docenten zijn. Carel Ostendorf is als specialist in geluid en trillingen verbonden aan DPA Cauberg-Huygen. Carel is medeauteur van de SBR-richtlijn over trillinghinder. Piet Sloven was vele jaren werkzaam bij Milieudienst DCMR en is gespecialiseerd in hinder van geluid zoals bouwlawaai en autoriteit op het gebied van LFG. Beide docenten hebben meerdere internationale publicaties op hun naam staan.

Aanmelding / Bron: http://www.enmo.eu/blog/2018/01/11/2738/

Februari 2018

Rijdende Rechter / Erkenning voor LFg

In een uitzending van de Rijdende Rechter op 30 januari j.l. werd een zaak van LFg-overlast in Maastricht behandeld.
Mevrouw Halmans uit die stad wordt al twee jaar knettergek van een soort denderend, laag geluid. Ze vermoed dat de bron van dit LFg bij de buren ligt.
Rijdende Rechter Meester John Reid reisde af naar Limburg om zelf te luisteren wat mevrouw Halmans ervaart en denkt.
Uit onderzoek blijkt inderdaad dat er sprake is van LFg, dat mevrouw Halmans dat kan waarnemen en dat de oorzaak deels bij (de cv ketel van) de buren ligt.

Bekijk de uitzending op: https://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/uitzendingen/helse-herrie
Bekijk de uitspraak van de Rijdende Rechter op: https://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/files/halmans-limpens_vs_damen_maastricht.pdf

Januari 2018


LFg in Hortusbuurt Groningen


Sinds afgelopen najaar klagen enkele bewoners van de Hortusbuurt te Groningen over laagfrequente tonen die hen 's nachts wakker houden. De gemeente heeft een meetonderzoek ingesteld en vastgesteld dat er inderdaad LFg aanwezig is. Een oorzaak is nog niet gevonden.

Indien u in de Hortusbuurt te Groningen woont en hinder heeft, dan kunt u het melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg. E-mail: hortusebbinge@gmail.com.
Telefoon: 050-5875885.

December 2017

Update LFg meldingen

Na het record aantal LFg-klachten (100) die in oktober van dit jaar bij Stichting Laagfrequen geluid zijn binnen gekomen, geeft ook de maand november een fors aantal meldingen te zien (80). Deze meldingen komen uit het hele land, betreffen zowel man als vrouw en bevestigen de tendens dat melders steeds jonger zijn; ook mensen tussen de 25 en 35 jaar melden steeds vaker ernstige overlast / gezondheidsschade
vanwege bromtonen / laagfrequent geluid. Daarbij is de gemelde waarneming niet alleen die van geluid, maar eveneens vaak die van trilling en / of druk.

Ook deze update t/m november 2017 geeft een onthutsend beeld van de LFg-situatie in het land en de pijn en wanhoop waar mensen, vaak zonder uitzicht op verbetering, mee te maken hebben. Stichting Laagfrequent geluid roept daarom alle betrokken instanties op samen met ons werk te maken van de zo broodnodige erkenning, breed wetenschappelijk onderzoek en werkelijke oplossingen op dit terrein.

Voor het meldingenoverzicht, klik hier.

Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land

Volgens de planning van de overheid moeten er door heel Nederland windturbines worden gebouwd. Deze windturbines, die inmiddels hoger zijn dan de Euromast, veroorzaken overlast door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Daarom is er een burgerinitiatief gestart om de Tweede Kamer te bewegen de bouw van windmolens op land te stoppen / te beperken tot zee. Stichting Laagfequent geluid steunt dit initiatief.

Voor dit burgerinitiatief / om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn 40.000 ondertekeningen nodig.

Voor meer informatie, zie de website: http://stopdebouwvanwindmolensopland.nl/

Voor het ondertekenen van de petitie, zie de website: http://www.petitie24.nl/petitie/1298/stop-de-bouw-van-windmolens-op-land

November 2017

Aantal LFg-meldingen slaat alle records.

Het aantal LFg-meldingen dat in oktober 2017 bij Stichting Laagfrequent geluid is binnen gekomen, slaat alle records, 100, om precies te zijn. De laatste maanden liep het aantal meldingen al op van zo'n 15 per maand, naar 50 per maand. Daarbij valt op dat melders steeds jonger zijn, ook twintigers ervaren ernstige hinder van LFg. Deze ontwikkeling van een snelle toename aan klachten is zorgwekkend te noemen, temeer daar dit slechts het topje van de ijsberg lijkt te zijn.

Uit de meldingen blijkt ook dat de mate van hinder qua volume, continuïteit en verspreiding sterk is toegenomen. Het bromt steeds harder, steeds vaker en bijna overal. Bovendien melden mensen steeds vaker het nare gevoel van trilling, de Brom is meer dan horen / geluid alleen. "Hinder" is in deze context daarom niet het goede woord meer, mensen zijn de wanhoop nabij, ontwikkelen steeds meer lichamelijke klachten en vallen sociaal-maatschappelijk uit. De situatie van velen is schrijnend te noemen, in een klimaat waar erkenning, aandacht en werkelijke oplossingen nog ver weg lijken te zijn.

Stichting Laagfrequent geluid roept daarom verantwoordelijke instanties op de problematiek serieus te nemen, slachtoffers erkenning te geven en snel met beleid op LFg-gebied te komen. Breed wetenschappelijk onderzoek naar de relátie van de emissie aan LFg (en verwante zaken zoals EMv) enerzijds, en de lichámelijke perceptie en impact anderzijds, is dringend nodig. Want alleen als we die relatie werkelijk begrijpen, kunnen we ook adequate maatregelen nemen en oplossingen gaan zoeken. Belangrijk daarbij is dat zowel slachtoffers als experts vanuit verschillende disciplines (o.a. kno, neurologie) worden betrokken. Alleen als we allen op een respectvolle manier samenwerken, kunnen we deze materie ontrafelen en mensen weer zicht geven op een normaal en menswaardig leven.

Voor het LFg-meldingen overzicht van februari t/m oktober 2017, klik hier.
Voor het LFg-meldingen overzicht van oktober 2014 t/m januari 2017, klik hier.

 

Vlamingen starten online petitie om laagfrequent geluid te stoppen


PETITIE:

Wij streven allen naar een leefbare maatschappij waarbij laagfrequent geluid wordt teruggedrongen.

Laagfrequent geluid (<125 Hz) is een sterk toenemend, maar onderschat fenomeen. Honderden mensen horen dag en nacht het constante gebrom van industriële installaties en landbouwactiviteiten. Een gebrom dat nooit ophoudt waardoor zij de wanhoop nabij zijn (slapeloosheid, depressie, hartfalen,...).

De geluidsnormen voldoen niet en worden door bedrijven vaak niet gerespecteerd. Officiële instanties reageren niet. Tijd om het gebrom te stoppen!

Ons verzoek:

- de emissie van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen in de maatschappij terugdringen aan de hand van strengere geluidsnormen- en controles;
- erkenning, herkenning en bescherming van gedupeerden van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen bevorderen;
- onderzoek en kennis(deling) betreffende laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen

Stop het laagfrequent geluid!

Onderteken de petitie: http://petitie.be/petitie/stop-het-laagfrequent-geluid


Oktober 2017

Laagfrequent geluid teistert Hoorn en omgeving.

HOORN - Een mysterieus geluid drijft veel inwoners van de Hoornse wijken Kersenboogerd, Vogelenwijk en Risdam tot waanzin.
Op social media en tegenover NH Nieuws regent het reacties van honderden wanhopige mensen die last hebben van wat als een "zeer irritante, zware, diepe, donkere bromtoon" wordt beschreven.

Grote vraag is: waar komt dat geluid toch vandaan?

Bron / lees het hele artikel op:

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/214071/Horinezen-worden-gek-van-mysterieus-geluid


Cursus Laagfrequent geluid

Op donderdag 23 november organiseert DPA Cauberg-Huygen weer een cursus
over de onderzoeksmogelijkheden, de objectivering van hinder en de omgang
met gehinderden inzake de problematiek van Laagfrequent geluid. De cursus
is bedoeld voor akoestisch adviseurs, milieudeskundigen en medewerkers van
Regionale Uitvoeringsdiensten, gemeenten, provincies, ministeries en
GGD's.

Docenten zijn Carel Ostendorf en Piet Sloven. Carel Ostendorf is als
specialist in geluid en trillingen verbonden aan DPA Cauberg-Huygen. Carel
is medeauteur van de SBR-richtlijn over trillinghinder. Piet Sloven was
werkzaam bij Milieudienst DCMR en is gespecialiseerd in hinder van geluid
zoals bouwlawaai en autoriteit op het gebied van LFg. Beide docenten
hebben meerdere internationale publicaties op hun naam staan.

Voor meer informatie:
https://www.dpa.nl/engineeringconsultancy/cauberg-huygen/cursusaanbod/laagfrequent-geluid/

September 2017

Presentaties LFg-bijeenkomst Vereniging Leefmilieu

Op 29 september heeft Vereniging Leefmilieu te Amersfoort een publieksbijeenkomst georganiseerd om de stand van zaken rond LFg op een rijtje te zetten.

De gehouden presentaties, waaronder die van Stichting Laagfrequent geluid, zijn nu te downloaden op de site van Leefmilieu:
http://www.leefmilieu.nl/lfg

Uitzending KRO-NCRV progamma De Monitor over Bromtonen / Laagfrequent geluid

Zondag 10 september heeft het KRO-NCRV programma De Monitor haar uitzending gewijd aan de problematiek van Bromtonen / Laagfrequent geluid (https://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/geluidsoverlast-door-bromtonen).

In de weken ervoor hebben onderzoeksjournalisten Auke Schouwstra en Niels van Nimwegen uitgebreid gesproken met zowel de waarnemers van Bromtonen / Laagfrequent geluid, als betrokken geluidexperts en overheidsinstanties.

Het hele dossier is te vinden op de website van De Monitor:
https://demonitor.ncrv.nl/geluidoverlast

Ook kan er nog steeds gemaild worden met de onderzoeksjournalisten via: demonitor@kro-ncrv.nl

Augustus 2017


LFg bijeenkomst Vereniging Leefmilieu 29 september 2017

Op vrijdag 29 september organiseert Vereniging Leefmlieu te Amersfoort een bijeenkomst over de aanpak van de problematiek van laagfrequent geluid. In het ochtenddeel van het programma wordt de stand van zaken op een rijtje gezet, 's middags wordt in kleinere groepen met elkaar doorgepraat over mogelijke vervolgstappen.

Aan de orde komen o.a. de in kaart gebrachte meldingen, de techniek van het (zelf) meten en de, voorlopig, herziene GGD Richtlijn.

Voor meer informatie en aanmelding: http://www.leefmilieu.nl/lfg

Augustus 2017

Overzicht meldingen (geanonimiseerd) bijgewerkt.

Sinds 2011 houdt Stichting Laagfrequent geluid een overzicht bij van alle meldingen die bij ons binnenkomen. Vanaf oktober 2014 hebben we deze meldingen, geanonimiseerd, samengevat op het tabblad 'verhalen' van onze website (http://laagfrequentgeluid.nl/html/verhalen/verh.html).

In februari 2017 zijn we overgegaan op een nieuw, geautomatiseerd meldingssysteem. De meldingen die sindsdien via dit systeem zijn binnengekomen, zijn nu verwerkt en opgenomen in een nieuw, geanonimiseerd overzicht. Ook dit overzicht is geplaatst op het tabblad 'verhalen' van onze website.

Klik hier voor een overzicht van alle meldingen (geanonimiseerd) vanaf februari 2017 (nieuw meldingssysteem)

Augustus 2017

In 2016 hebben RIVM en GGD de Richtlijn over laagfrequent geluid uit 2002 (voorlopig) herzien. Deze GGD Richtlijn worden gebruikt door GGD-medewerkers medische milieukunde om melders van LFg de juiste hulp te kunnen bieden.

Omdat gedurende het opstellen van deze herziene Richtlijn een nieuwe aanpak is voorgesteld, wordt deze richtlijn gepubliceerd als voorlopige Richtlijn. In de komende jaren wordt ervaring opgedaan met de voorgestelde aanpak. Er worden afspraken gemaakt over een evaluatie. De resultaten zullen worden meegenomen in het traject om daarna de Richtlijn definitief vast te stellen. Een externe commentaarronde wordt in dat traject voorzien. *

Stichting Laagfrequent geluid heeft kennis genomen van deze Richtlijn Meldingen over een bromtoon, Voorlopige GGD-richtlijn Medische Milieukunde, RIVM Rapport 2016-0014, R. Slob et al. en gesteld dat zij zich maar ten dele in kan vinden in de Richtlijn, de geschetste problematiek en de adviezen die de GGD krijgt aangereikt om meldingen van een bromtoon te behandelen. In een document schetst Stichting Laagfrequent geluid daarom haar visie op de materie en Richtlijn. Dit doet zij aan de hand van in de loop der jaren opgebouwde kennis en waarnemingen van honderden melders, van buitenlandse zusterorganisaties en van diverse experts die zich met het onderwerp bezighouden.

Het document is in mei 2017 met het RIVM besproken.

Klik hier om het document te downloaden.

Klik hier voor een impressie verslag van het overleg.

Voor de GGD Richtlijn, klik hier of kijk op de rivm website.

* © RIVM 2016

Augustus 2017

Oproep programma De Monitor

Aan de oproep van de programmamakers van het KRO-NCRV programma De Monitor om hinder van laagfrequent geluid te melden, is massaal gehoor gegeven. De respons is dusdanig groot dat men er helaas niet in zal slagen iedereen persoonlijk te spreken. Desondanks zijn tips nog steeds welkom, alle input is voor hen bijzonder nuttig en wordt ook op prijs gesteld.

Dus ben je een bewoner die last heeft van laagfrequent geluid, ambtenaar, geluidsdeskundige, raadslid of wethouder en heb je ervaring met dit onderwerp? Mail hen dan op: demonitor@kro-ncrv.nl

Juli 2017

Belangengroep Bromtoon Zutphen stopt

Sinds 2014 is belangengroep Bromtoon Zutphen bezig geweest om de overlast door bromtonen in Zutphen bekender te maken bij lotgenoten, overheden en hulpverlenende instanties.
Dat deden we door kennis te vergaren en op zoek te gaan naar mogelijke bronnen. En dan nu het besluit te stoppen….

Lees verder op: http://bromtoonzutphen.nl/waarom-stopt-de-belangengroep/


Microflown onderzoek Zutphen

Het bedrijf Microflown heeft in het weekend van 3 tot 5 december 2016 op 6 verschillende plaatsen in Zutphen metingen gedaan in verband met de overlast van laagfrequent geluid en trillingen.

Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar en te downloaden op de site van Belangengroep Bromtoon Zutphen: http://bromtoonzutphen.nl/microflown-rapport/

Juni 2017

Oproep van de programmamakers van het NCRV programma De Monitor

Met enige regelmaat krijgen we tips over Laagfrequent Geluid. Zoveel dat
we hier meer onderzoek naar willen doen. Wat doet het met je gezondheid?
En is het inderdaad moeilijk om op te handhaven? Ben je een bewoner die
last heeft van laagfrequent geluid, ambtenaar, geluidsdeskundige, raadslid
of wethouder en heb je ervaring met dit onderwerp? Mail ons dan op:
demonitor@kro-ncrv.nl

Lees hier hoe een bromtoon Schiedammers uit hun slaap houdt: https://demonitor.ncrv.nl/geluidoverlast

Mei 2017

Jaarlijks overleg RIVM

"Op 8 mei heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden tussen Stichting
Laagfrequent geluid en het RIVM. Onderwerpen die dit jaar aan de orde
kwamen waren o.a.:

‐De omvang en ernst van de LFg problematiek;
‐Reactie op de voorlopige herziene GGD‐richtlijn Medische Milieukunde,
RIVM rapport;
‐Wetenschappelijk onderzoek;
‐Meetmethode voor Laagfrequent geluid.

Klik hier voor een impressieverslag van het overleg."

April 2017

Gehoordrempel onderzoek Gelderse GGD'en, Omgevingsdiensten en LUMC

In 2016 hebben het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Gelderse GGD'en en Omgevingsdiensten onderzoek gedaan naar de gehoordrempel van mensen die hinder hebben van laag frequent geluid (LFg). Uit het onderzoek blijkt dat de gehoordrempel van LFg-gehinderden niet lager is dan die van andere mensen. Men concludeert daaruit dat het niet aannemelijk is dat een externe geluidsbron deze hinder veroorzaakt, in situaties waarin de gehinderde de enige is die de bromtoon hoort en/of waarin bij een geluidmeting geen geluid wordt gemeten dat de hinder kan verklaren.

Stichting Laagfrequent geluid kan zich niet vinden in de opzet van dit onderzoek en deze conclusie. Het gaat geheel voorbij aan de essentiële en wetenschappelijke vraag op wélke manier de mens een bromtoon waarneemt en waaruit deze bromtoon bestaat.

Voor de gehele reactie van Stichting Laagfrequent geluid klik hier.

April 2017

Duitse LFg-Richtlijn

Het Duitse Umweltbundesamt heeft, in opdracht van het Duitse ministerie van Economische Zaken, in maart 2017 een LFg richtlijn gepubliceerd. Deze richtlijn beperkt zich (nog) tot LFg-conflictproblemen in de woonomgeving (door b.v. warmtepompen), maar is een teken van erkenning voor deze snel toenemende problematiek. De Richtlijn bevat een leidraad voor de aanpak LFg-van klachten / konflikten en wil tevens bijdragen aan het creëren van een groter bewustzijn van de LFg-problematiek.

In Nederland bestaat van Rijksoverheidswege geen beleid op gebied van laagfrequent geluid.

Voor de Duitse Richtlijn, klik hier

April 2017

Ingenieur van het Jaar 2017

Dr. ir. Rick Scholte (38), founder en managing director bij Sorama B.V is verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2017. Hij ontving de Prins Friso Ingenieursprijs op de TU Delft, in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel, uit handen van Gerald Schotman, president van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).
Het instituut kent de prijs jaarlijks toe.

"Met Rick Scholte hebben we een ingenieur in een vakgebied dat de komende jaren meer aandacht verdient. Rick blinkt uit doordat hij slimme en betaalbare oplossingen voor geluidsproblematiek weet te realiseren die impact hebben op zowel de volksgezondheid als veiligheid. Daarbij weet hij industrie en kennisinstituten knap te verenigen", aldus juryvoorzitter Micaela dos Ramos.

Rick Scholte studeerde Elektrotechniek aan de Universiteit Twente. Na zijn promotie aan de TU Eindhoven richtte hij het bedrijf Sorama Sound Imaging op. Dit bedrijf richt zich op het in kaart brengen en opheffen van (LF) geluidsoverlast, een belangrijk gezondheidsrisico in de 21ste eeuw. Zijn gepatenteerde methode om geluid driedimensionaal in beeld te brengen, helpt bij het verminderen van geluidsoverlast door industriële producten.

Bron: https://www.kivi.nl/nieuws/artikel/ondernemende-geluidsjager-rick-scholte-wint-prins-friso-ingenieursprijs

Januari 2017

Nieuw Meldingsformulier

Vanaf 1 januari 2017 heeft Stichting Laagfrequent geluid een nieuw en specifiek voor LFg ontworpen meldingsformulier online gezet (http://www.laagfrequentgeluid.nl/wordpress/meldingsformulier). Deze automatisering was nodig omdat het handmatig en persoonlijk beantwoorden van steeds meer meldingen niet meer hanteerbaar was.

De Stichting verzamelt meldingen om verantwoordelijke instanties te wijzen op de ernst van het probleem, de noodzaak tot wetenschappelijk onderzoek en het vinden van oplossingen. Op basis van een korte, maar efficiënte vragenlijst kunnen nu jaarlijks rapporten worden gemaakt en gegevens op een gestructureerde wijze met elkaar vergeleken worden.

December 2016

Microflown onderzoek Zutphen

Het bedrijf Microflown heeft in het weekend van 3 tot 5 december 2016 op 6 verschillende plaatsen in Zutphen metingen gedaan in verband met de overlast van laagfrequent geluid en trillingen.
Gedupeerden die eerder officiële melding deden van hinder (Zutphen en omstreken) kregen de mogelijkheid om deel te nemen via het bijhouden van een vragen/turflijst. De organisatie was in handen van Omgevingsdienst Achterhoek, opdrachtgever was de gemeente.

Het is nu wachten op de resultaten. Gezien de grote hoeveelheid verkregen data kan de uitslag enkele maanden op zich laten wachten.

Zie voor meer info het bericht op:
http://bromtoonzutphen.nl/brief-aan-de-gemeente-raad-na-microflown-onderzoek/

November 2016

Wederom uitstel LFg-onderzoek Zutphen

Het voor het weekend van 12 november geplande onderzoek door Microflown echnologies
naar laagfrequent geluid in Zutphen en omgeving is op het laatste moment afgeblazen. In dit weekend blijkt ProRail aan de slag te gaan rond station Zutphen, overdag en 's nachts.
Om een goede 'geluidskaart' te kunnen maken is het nodig dat er gemeten kan worden onder normale omstandigheden. Het lawaai van ProRail maakt dat
onmogelijk. Er wordt een nieuwe datum gezocht voor het onderzoek.

Oktober 2016

Vereniging Leefmilieu stopt per 2017 met registreren en rapporteren van LFg klachten.

Vereniging Leefmilieu stopt per 2017 met het registreren en rapporteren van LFg klachten. Door verschillende redenen loopt het aantal meldingen terug. Deze terugloop kan het verkeerde signaal geven, ministeries en GGD's zouden de indruk kunnen krijgen dat het probleem kleiner wordt. Dit klopt echter beslist niet en is niet de indruk die Leefmilieu wil vestigen.

Daarnaast moet de Vereniging, die louter bestaat uit vrijwilligers, haar tijd zorgvuldig besteden. Belangrijke onderwerpen die uit de meldingen naar voren zijn gekomen, zoals LFg en houtstook, hebben een vaste plaats gekregen in hun beleid, en zij zetten hun capaciteit graag in op deze onderwerpen. Een van de zaken waar Leefmilieu zich bijvoorbeeld op wil richten is het samenbrengen van mensen en zo tot kennisuitwisseling te komen en het onderzoeken van mogelijkheden om mensen zelf te laten meten.

2016 zal het laatste jaar zijn dat men LFg-klachten bij Leefmilieu kan registeren. Hierover zal in 2017 dan het laatste rapport verschijnen.

September 2016

Vereniging Leefmilieu Rapportage Meldingen Milieu en Gezondheid 2015:
Woongenot verziekt door milieuoverlast

Veel mensen zien hun woongenot totaal verziekt door milieuoverlast, zo blijkt uit de vierde rapportage over de meldingen milieu en gezondheid. Laag frequent geluid, elektromagnetische straling en luchtvervuiling (80% door houtstook) zijn de meest genoemde bronnen die hiervan de oorzaak zijn.

De melders worden letterlijk ziek door de milieuoverlast, zij rapporteren een veelheid aan gezondheidsklachten. Laag frequent geluid veroorzaakt voornamelijk slecht slapen, vermoeidheid en stress. Dit zijn klachten die ook bij elektromagnetische straling veelvuldig worden genoemd. Bij luchtvervuiling zijn de belangrijkste klachten ademhalingsklachten, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. De melders kunnen in hun eigen huis niet ontsnappen aan de milieuoverlast, het dringt letterlijk hun woning binnen. Dit maakt de impact zeer groot en veel melders schrijven de wanhoop nabij te zijn. Bij hun pogingen om de milieuoverlast op te sporen en/of terug te dringen stuiten ze vaak op onbegrip, blijkt gedegen meting van de overlast moeilijk te krijgen en ontbreekt het aan wet- en regelgeving om bronnen aan te pakken. De roep om erkenning van de problemen, goede meetmethoden voor persoonlijke situaties en wet- en regelgeving blijft daarom onverminderd staan!

Het rapport is naar alle GGD-en in Nederland verstuurd, naar de Gezondheidsraad en de ministeries VWS en I&M. In de begeleidende brief bij het rapport vraagt Leefmilieu speciaal aandacht voor de problematiek van laagfrequent geluid, houtstook én elektromagnetische velden (EMV), omdat hierover veel meldingen gedaan zijn en dit allemaal overlast is die mensen ín hun eigen woning raakt. Het ministerie van I&M heeft Leefmilieu een uitgebreide reactie gestuurd. Rapport, brief en reactie zijn op de website van Leefmilieu (www.leefmilieu.nl) geplaatst.

Bron: http://www.leefmilieu.nl/

September 2016


Microflown onderzoek Zutphen vertraagd tot november

ZUTPHEN - Nog dit najaar begint in Zutphen en omgeving een onderzoek naar de mogelijke bronnen van zogenoemde bromtonen. Op verschillende plekken in en rondom de Hanzestad worden trillingen gemeten en in kaart gebracht. De studie naar laagfrequent geluid is eerder vertraagd omdat de voorbereidingen meer tijd hebben gekost. Onder meer omdat het onderzoeksgebied zo groot is, het gaat om de hele gemeente Zutphen, was meer aanvullende hardware nodig. Dan gaat het met name om opslagcapaciteit. Het onderzoek wordt in november uitgevoerd door Microflown Technologies. Dit bedrijf uit Arnhem gaat in opdracht van de gemeente Zutphen een audiogram maken. Dit moet een beeld geven van mogelijke veroorzakers van het in Zutphen gehoorde geluid.

Laagfrequent geluid is geluid in het laagst hoorbare frequentiegebied. Dit soort geluid - tussen de vier en honderdvijfentwintig Hertz - kan ver dragen (tot wel vijftig kilometer) en zelfs door muren en ramen heen gaan, waardoor de herkomst ervan moeilijk te bepalen is. In Zutphen zijn meer dan honderd meldingen gedaan van overlast. Mensen die last hebben van de bromtonen, kunnen vaak niet slapen door de laagfrequente geluidsgolven of trillingen en ervaren vaak ook fysiek ongemak.

Het onderzoek moet een aanvulling vormen op lopende studies van verschillende omgevingsdiensten, die al enkele jaren in opdracht van de gemeente en de provincie Gelderland speuren naar de bron van de bromtonen.

Bron:

http://www.destentor.nl/regio/zutphen/zutphen-dit-najaar-uitgekamd-naar-veroorzaker-bromtonen-1.6449938

Mei 2016

GGD Richtlijn LFg

GGD'en en andere organisaties ontvangen regelmatig meldingen van mensen die een bromtoon horen en daar gezondheidsklachten van ondervinden. Ze wijten de bromtoon vaak aan laagfrequent geluid (LFG) in hun omgeving. Dergelijke meldingen zijn complex en in veel gevallen blijkt het moeilijk om tot een goede oplossing te komen.

In samenwerking met de GGD'en heeft het RIVM een richtlijn opgesteld om de melders de juiste hulp te kunnen bieden. Het horen van een bromtoon Een bromtoon wordt vaak omschreven als brommen, dreunen of zoemen. Mensen die erdoor gehinderd worden, melden vaak diverse gezondheidsklachten, waaronder slecht slapen en concentratieverlies. Het horen van een bromtoon kan veroorzaakt worden door externe bronnen of een medische oorzaak hebben, zoals oorsuizen. Laagfrequent geluid (LFG)

Voorbeelden van bronnen van LFG zijn wasmachines, ventilatoren, verwarmingspompen, discotheken, pompen van zware industrie en (zwaar) weg- en vliegverkeer, maar ook natuurlijke bronnen zoals de wind en de donder. LFG is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Het heeft een lange golflengte, waardoor het weinig gedempt wordt door de omgeving. LFG kan daardoor op grote afstand (kilometers) te horen zijn.

Dit maakt het moeilijk om de precieze geluidsbron te achterhalen. Voorlopig karakter De richtlijn heeft een voorlopig karakter omdat een nieuwe aanpak is voorgesteld voor de wijze waarop de GGD om kan gaan met meldingen van een bromtoon. Daarmee kan worden ingeschat of er al dan niet een externe bron aanwezig is. De komende jaren wordt hiermee ervaring opgedaan. Na de evaluatie zal de richtlijn indien nodig worden aangepast en omgezet in een definitieve richtlijn.

Bron: http://www.rivm.nl

Het volledige rapport is hier te downloaden

 

Mei 2016

lezing gegeven door akoestisch specialist ir. Chris van Dijk

Bij de VVM, netwerk van milieuprofessionals, werd 18 mei een lezing gegeven door akoestisch specialist ir. Chris van Dijk (Alara-Lukagro BV, Noise Control Solutions) Onderwerp van deze lezing was de ontwikkeling van een draagbare, betaalbare en toegankelijke meetset voor laagfrequent geluid.
De heer van Dijk werkt samen met verschillende professionals aan een meetset die het mogelijk moet maken om met beperkte middelen een LFg gehoortest (gebied tussen 16 Hz en de 100 Hz) nauwkeurig uit te voeren. De testset zal bestaan uit een aangepaste koptelefoon die op een PC met meetprogramma kan worden aangesloten.

Met deze testset kan de individuele hoorbaarheid van LFg gemeten worden, de test kan echter geen uitspraak doen over de eventuele hinderlijkheid van laagfrequent geluid. Doel van deze test is om de kennis over de gevoeligheid van het gehoor in het laagfrequente gebied te vergroten. Wordt vervolgd. http://www.vvm.info/

Maart 2016

Duitsland

Ook in Duitsland speelt het probleem van laagfrequent geluid al geruime tijd. De Duitse televisie (NDR) zond deze week een korte reportage uit over klachten uit de omgeving van Buchholz nabij Hamburg. Net zoals in Nederland rijst ook daar het vermoeden dat elektriciteit en/of elektro-magnetische velden betrokken kunnen zijn bij de problematiek, al wordt dat door veel wetenschappers met scepsis ontvangen.

In de reportage suggereert Dr. Thomas-Carl Stiller dat mensen het 'waarnemingsvermogen' kunnen hebben om laagfrequente geluiden afkomstig van elektro-magnetische velden te kunnen 'horen'. Hoe dat fysiologisch precies in elkaar zit, kan hij echter niet zeggen.

Stichting Laagfrequent Geluid dringt daarom al geruime tijd aan op breed wetenschappelijk onderzoek naar de relátie tussen de emissie van laagfrequent geluid en elektro-magnetische velden enerzijds, en de lichámelijke waarneming (horen én voelen / trillen) door en gevolgen voor de mens anderzijds. Gedegen inzicht in deze relatie is absoluut noodzakelijk om het probleem werkelijk te kunnen duiden en gerichte oplossingen te kunnen zoeken. Daarbij is haast geboden, nu de problematiek snel om zich heen grijpt en mensen in toenemende mate te lijden hebben onder een steeds heftiger wordende brom.

Stichting Laagfrequent Geluid werkt steeds meer samen met identieke buitenlandse organisaties, zoals de Duitse, gezien het feit dat het probleem mondiaal is en inzicht en oplossingen op basis van internationale kennis en onderzoek gevonden zullen moeten worden.

Voor de NDR-uitzending zie deze link:

Mysteriöses Brummen nervt (nicht nur) in Buchholz

Maart 2016

Onderzoek RIVM LFg problematiek

Het ministerie van I&M (Infrastructuur & Milieu) heeft het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) opdracht gegeven om in 2016 de problematiek van LFg nader in kaart te brengen. Aanleiding daartoe is het toenemende aantal vragen over laagfrequent geluid en de toenemende behoefte aan kennisopbouw ten behoeve van beleidsondersteuning.

Centraal in het onderzoek staan:

- Bepalen van aard, aantal en omvang van het probleem
- Update van literatuur op het gebied van LFg en hinder
- Bepaling hoe LFg binnen bestaande kaders kan worden verbeterd en welke aangrijpingspunten voorhanden zijn in bestaande wet- en regelgeving om LFg terug te dringen

Stichting Laagfrequent Geluid zal op basis van haar kennis, inzichten, contacten en meldingen mede input leveren voor dit onderzoek.

Maart 2016

Gemeente Zuidhorn

Het onderzoek naar laagfrequent geluid in de gemeente Zuidhorn is afgerond. De geluidsmetingen zijn eind november 2015 uitgevoerd door geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst Groningen, in samenwerking met (de nieuwste meetapparatuur van) Microflown Technologies. Samengevat heeft het onderzoek volgende resultaten opgeleverd:

  • De onderzoekers van de Omgevingsdienst Groningen en Microflown Technologies hebben met grote nauwkeurigheid meerdere laagfrequente tonen vastgesteld.
  • De laagfrequente tonen, die vastgesteld werden tijdens de periodes dat inwoners aangaven ernstige hinder te ervaren, zijn zowel afkomstig van het NAM terrein als ook van bronnen daarbuiten.
  • Door de ODG is bij de mensen thuis ook laagfrequent geluid vastgesteld. In de woning gelegen nabij het NAM terrein Grijpskerk lijkt een verband te zijn met het laagfrequent geluid dat Microflown meet rondom het NAM terrein. Bij de andere drie personen lijkt er geen direct verband te zijn.


Deze onderzoeksresultaten zijn conform de verwachtingen en de inzichten die we momenteel hebben. Aan de ene kant is er duidelijk laagfrequent geluid aanwezig, gemeten en te relateren aan industriële processen. Aan de andere kant is er nog veel onduidelijkheid over de wijze waarop mensen laagfrequent geluid waarnemen en welke bronnen daarvoor verantwoordelijk zijn.

Daarvoor is breed wetenschappelijk onderzoek nodig naar de relatie tussen de emissie van laagfrequent geluid en elektro-magnetische velden enerzijds, en de lichamelijke / biofysische perceptie door de mens anderzijds. Alleen als we die relatie werkelijk doorgronden, kunnen we ook gerichte oplossingen zoeken en vinden.

Voor het persbericht van de gemeente Zuidhorn klik hier

Februari 2016

Gemeente Almere vraagt Minister om norm voor laagfrequent geluid

De gemeente Almere roept minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op om met een landelijke norm te komen voor laagfrequent geluid. De gemeenteraad nam 24 februari een motie aan van D66, PvdA, CDA en SP om de minister een brief daarover te sturen.

Al eerder stuurden de gemeenten Nijmegen, Zuidhorn en de provincie Groningen een brief aan de minister met dezelfde strekking, helaas zonder resultaat.

Februari 2016

Cursus: Laagfrequent geluid

Carel Ostendorf (DPA Cauberg-Huygen) en Piet Sloven (Milieudienst DCMR) organiseren voor de tweede keer een cursus over laagfrequent geluid, dit keer in samenwerking met ENMO Sound & Vibration Technology:

Als laagfrequent geluid (lfg) in het totaalgeluid opvalt, kan het de geluidhinder snel bepalen. Maar in tegenstelling tot andere expliciet hinderlijke geluiden, krijgt lfg vaak geen andere aandacht dan het gebruikelijke onderzoek en een aparte normstelling. De bron van lfg zorgt voor een extra complicatie: die is lang niet altijd te vinden. In deze cursus leer je meer over de onderzoeksmogelijkheden, de objectivering van hinder en de omgang met gehinderden. Na afloop weet je wat lfg is, wanneer het als hinderlijk beoordeeld kan worden en welke alternatieven je gehinderden kunt bieden.

Voor wie: De cursus is bedoeld voor akoestisch adviseurs, milieudeskundigen en medewerkers van Regionale Uitvoeringsdiensten, gemeenten, provincies, ministeries en GGD's.

Docenten: Carel Ostendorf is als specialist in geluid en trillingen verbonden aan DPA Cauberg-Huygen. Carel is medeauteur van de SBR-richtlijn over trillinghinder. Piet Sloven is werkzaam bij Milieudienst DCMR en gespecialiseerd in hinder van geluid zoals bouwlawaai en autoriteit op het gebied van lfg. Beide docenten hebben meerdere internationale publicaties op hun naam staan.

Cursusinformatie:

Datum: donderdag 17 maart 2016

Duur: 1 dag, 9.30-16.30 uur

Kosten: € 595,- per deelnemer, exclusief BTW

Locatie: ENMO Sound & Vibration Technology, Antwerpsesteenweg 49, 2350 Vosselaar (bij Turnhout), België

De maximale groepsgrootte bij deze cursus is 15 deelnemers.

In-company of maatwerk.

Desgewenst kan deze cursus ook binnen uw eigen organisatie worden verzorgd. Neem contact op met Carel Ostendorf: carel.ostendorf@dpa.nl of 06 21 91 74 75.

Bron: https://www.dpa.nl/engineeringconsultancy/cauberg-huygen/cursusaanbod/laagfrequent-geluid/

Januari 2016

Fracties gemeente Almere dienen LFg-motie in

De fracties van D66, PvdA en CDA in de gemeenteraad van Almere dienen op 4 februari een motie in om als raad bij de Minister van Infrastructuur en Milieu aan te dringen op de invoering van wet- en regelgeving.

Aanleiding is het toenemend aantal klachten over laagfrequent geluid in de gemeente en het gebrek aan wet- en regelgeving op dit gebied, waardoor de gemeente nauwelijks kan ingrijpen. Al eerder schreven de gemeente Nijmegen, de gemeente Zuidhorn en zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten van Groningen een brief met dezelfde strekking aan de verantwoordelijk staatssecretaris.

klik hier voor de inhoud van de motie.

Januari 2016

Bromtoon Waalre

Sinds eind vorig jaar hebben steeds meer mensen in Waalre, allen in de buurt van de Gestelsestraat, hinder van een bromtoon. Een verzoek aan de gemeente Waalre om een onderzoek in te stellen is door hen afgewezen omdat er geen veranderingen in de omgeving zijn geweest die een verklaring zouden kunnen geven voor de recentelijk ontstane bromtoon. Bewoners nemen daar geen genoegen mee en hebben zich nu een facebook pagina ingesteld voor nieuwe meldingen over LFg in Waalre: www.facebook.com/bromvanwaalre

December 2015

Bromtoon Heerlen

LeveninHeerlen https://www.facebook.com/leveninheerlen/ plaatste op haar site volgende oproep in verband met de hinder door laagfrequent geluid die vele mensen in Heerlen treft:

Woon jij ook in Heerlen of net daar buiten en hoor jij een laagfrequent geluid? Beheerst dit geluid jouw leven en kun je er niet meer van slapen?
Sloopt het je levensgeluk, of maakt het je zelfs ziek? Heb je het gevoel machteloos te zijn, of word je niet serieus genomen? Sluit je dan aan bij deze facebookgroep

Eendracht maakt macht. Samen op zoek naar een oplossing!

November 2015

LFg-Meetonderzoek gemeente Zuidhorn (Gr)

In november heeft in de gemeente Zuidhorn (Gr) een uitgebreid meetonderzoek plaatsgevonden naar Laagfrequent geluid. Deze problematiek speelt hier al jaren, maar eerder onderzoek door de NLR heeft de oorzaak niet kunnen achterhalen.

Vermoed word dat de bron op de gaslokatie van de NAM te Grijpskerk ligt. Daarom is nu de hulp ingeroepen van Microflown Technologies. Dit bedrijf heeft een nieuwe akoestische sensor ontwikkeld, die naast geluidsdruk ook de deeltjessnelheid meet. Daardoor zijn geluidsbronnen makkelijker te lokaliseren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de provinciale Omgevingsdienst Groningen, die bij 4 personen in de gemeente eigen geluidsapparatuur heeft opgesteld. Microflown Technologies heeft op haar beurt op enkele plaatsen rond de gaslokatie haar sensoren neergezet. Het wachten is nu op de analyse van de verzamelde data.
De gemeente en provincie hebben elk voor de helft bijgedragen in de kosten van het onderzoek.

Oktober 2015

Werkconferentie Vereniging Leefmilieu: oplossingen voor laagfrequent geluid

Op 16 oktober 2015 organiseerde de Vereniging Leefmilieu samen met de Stichting Laagfrequent Geluid en Edwin Buikema van ingenieursbureau Peutz een werkconferentie over laagfrequent geluid (LFG). Er waren 25 mensen uitgenodigd om na te denken over oplossingen voor LFg.
Kijk op http://www.leefmilieu.nl/lfg voor een samenvatting van de dag en de presentaties.

Februari 2015

Gemeente Nijmegen en GGD willen normering over laagfrequent geluid

24 februari 2015. De gemeente Nijmegen en de GGD Zuid-Gelderland hebben het ministerie gevraagd om een landelijke normering voor laagfrequent geluid. De overlast van laagfrequent geluid treft 2,5 procent van de bevolking en zonder normering kan er niet of nauwelijks gehandhaafd worden.

Leefmilieu heeft samen met de Stichting Laagfrequent geluid een brief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en milieu om dit verzoek te ondersteunen. Beide organisaties weten uit alle telefoontjes en meldingen heel goed wat een adequate aanpak tot nu toe in de weg staat, zoals bijvoorbeeld de ontbrekende kennis bij handhavers en artsen. Beroepsbeoefenaren die vaak niet weten dat, ook als zijzelf laagfrequent geluid niet kunnen horen, er toch sprake kan zijn van een milieuprobleem.
Dit betekent dat ook in de gevallen waarin sprake is van een duidelijke veroorzaker, de bron toch niet wordt opgespoord. En als die bron in een enkel geval toch achterhaald is, heeft de lokale overheid onvoldoende middelen om te handhaven. Kortom het is hoog tijd dat er landelijke kaders komen om dit probleem aan te pakken.


Lees hier de brief van Leefmilieu en de Stichting Laagfrequent geluid.

Lees hier de brief van de gemeente Nijmegen en de GGD Zuid-Gelderland.

 

Gemeente Zuidhorn zet in op LFg-meetnet

De gemeente Zuidhorn (Gr) loopt al jaren voorop als het gaat om de aanpak van LFg-hinder in haar gemeente. Sinds 2009 is er structureel overleg tussen inwoners en burgemeester Swart, die destijds door de commissaris van de Koning te Groningen is aangesteld als 'focal point'. In deze rol als intermediair heeft de burgemeester met wisselend succes een groot aantal acties ondernomen en/of uitgezet om het probleem van de inwoners goed voor het voetlicht te brengen en de kennis rond laagfrequent geluid te vergroten.

Tot daadwerkelijke vooruitgang in het opsporen van de bron(nen) en het terugdringen van het LFg is het echter niet gekomen. Vandaar dat in samenspraak met inwoners, gemeenteraad én college is besloten om de koers meer te verleggen naar de inhoud. Daarmee eindigt de onafhankelijke rol van burgemeester Bert Swart als focal point en wordt milieuwethouder Bakker bestuurlijk verantwoordelijk voor het laagfrequent geluid. Hij krijgt daarbij ambtelijke ondersteuning. College en gemeenteraad hebben
ingestemd met de daarvoor benodigde financiën.

Inzet van de gemeente wordt nu het monitoren van het laagfrequent geluid in de vorm van een langdurig meetnet, iets waar bewoners al lange tijd op aandringen. Op die manier kan onafhankelijk worden vastgelegd wat er aan laagfrequent geluid in de gemeente aanwezig is. Daarbij wordt samenwerking gezocht met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Groningen.
Daarnaast zal de gemeente bij de Rijksoverheid blijven aandringen op het invoeren van landelijke normering voor laagfrequent geluid.

Stichting Laagfrequent Geluid is dankbaar voor de aanhoudende inzet van burgemeester Swart, zijn altijd luisterend oor en zijn continue pogingen de problematiek aanhangig te maken bij diverse instanties en personen. In zijn handelen liet hij altijd nadrukkelijk merken dat hij staat voor de belangen van zijn inwoners.

Januari 2015

Laagfrequent Geluid bron Veendam gelokaliseerd

De afgelopen jaren heeft de gemeente Veendam te kampen met industrieel geluidsoverlast en klachten daarover. Deze geluidsoverlast uit zich in de vorm van continu laagfrequent geluid dat bewoners in de omgeving waarnemen.

De gemeente Veendam (die onder de naam 'De Kompanjie' samenwerkt met de gemeente Pekela) heeft een onderzoek ingesteld naar de laagfrequent geluidsoverlast. De heer van Muijlwijk van de gemeente Veendam heeft in eerste instantie met gebruik van eigen meetapparatuur geconstateerd dat het om een 30 Hz geluidsbron gaat. Vervolgens heeft hij contact gelegd met Microflown Technologies te Arnhem. Dit bedrijf heeft een speciale sensor die niet alleen geluid maar ook de richting ervan kan detecteren.

Lees het gehele artikel op: http://www.geluidnieuws.nl/n/microflown.html

 

Meppelse lijdt onder Laagfrequent Geluid (LFG)

Omdat Thea van der Kolk uit Meppel sinds 15 juli 2014 ernstig te lijden heeft onder de gevolgen van laagfrequent geluid, wil zij graag meer bekendheid geven aan de problematiek en wil zij graag in contact komen met andere LFG-gehinderden.

Omdat Thea in haar gemeente geen resultaat vond voor haar problematiek nam zij contact op met de Stichting Laagfrequent Geluid die haar het volgende kon vertellen.

Lees het hele artikel op:
http://www.krantvoormeppel.nl/nieuws/34020/meppelse-lijdt-onder-laagfrequent-geluid-lfg/

December 2014

Stichting Laagfrequent Geluid schreef in december 2014 een gastcolumn in
het blad 'Geluid'.

Dit tijdschrift voor bestuurders, ambtenaren, architecten, stedenbouwkundigen, etc, is een uitgave van Kluwer en gaat over alle facetten van geluidshinder, waaronder laagfrequent.

De column is gebaseerd op de presentatie die de Stichting hield op het
internationale RIVM-symposium over laagfrequent geluid te Utrecht, in mei
2014.

klik hier voor de column in .pdf formaat

 

Rechter verplicht Amsterdam tot meten van trillingen door gespecialiseerd bureau:

In Amsterdam hebben twee mensen die veel last hebben van trillingen en
laagfrequent geluid in hun woning, de gemeente Amsterdam gevraagd om een gespecialiseerd bureau opdracht te geven om te komen meten. Inspecteurs van de gemeente waren komen kijken, maar hadden geoordeeld dat de twee nabijgelegen bedrijven de oorzaak niet konden zijn.

De rechtbank van Amsterdam oordeelde echter dat op basis van de Meet en beoordelingsrichtlijn B “Hinder voor personen in gebouwen” voor het meten van trillingshinder een gespecialiseerd bureau moet worden ingeschakeld.

De rechter betrok in de uitspraak het oordeel van de ingeschakelde expert
dat er meerdere bronnen van laagfrequent geluid kunnen zijn en dat nu niet
duidelijk is of die allemaal onderzocht zijn. Deze uitspraak is
hoopvolvoor iedereen die het voor elkaar probeert te krijgen dat gemeenten
met kennis van zaken trillingen laten meten.

Lees hier de uitspraak


Bromtoon Zutphen nog altijd te horen

Zutphen - De mysterieuze bromtoon is nog steeds een bron van ergernis bij steeds meer mensen in Zutphen en de wijde omgeving. De bromtoon (ook wel Laag Frequent Geluid, afgekort LFG, genoemd) waar eerder dit jaar in deze krant uitgebreid verslag van geda